Debatt

«Mange ser med skrekk og gru på den gjelda vi nå går inn i den nye kommunen med»

Bjørn Henrik Valaas Solbue (Sp) kommer med dette leserinnlegget i valgkampinnspurten.

Bjørn Henrik Solbue (Sp).  Foto: Snorre Berg

Debatt

Etter 16 år i lokalpolitikken har jeg hatt gleden av og kunne fordype meg i flere forskjellige sektorer innen kommunal drift og forvaltning.

Lederverv i komite plan drift og landbruk i forrige valgperiode,og i inneværende leder for oppvekst kultur og idrett, samt kommunal representant til styret i Ørland kultursenter. Alt dette som representant for Senterpartiet.

Mange ser med skrekk og gru på den gjelda vi nå går inn i den nye kommunen med. Hvordan hanskes vi med den, vi må ta ned 40, 50, 60 millioner i drift av den nye flotte kommunen. Oppsigelser? Nedlagte skoler,barnehager og helsesentre? Jeg ønsker heller å se på mulighetene. Etablering av nye virksomheter, lokale grundere, landbruksbaserte nytenkninger, mulighetene vi har i blå sektor, turisme. Ikke sitte på gjerdet og vente kun på overføringer fra staten. Med så mye visdom, ståpåvilje og guts som finnes i nye Ørland kommune har vi en alle tiders mulighet til vekst i folketall og inntekter i vår region. Nye linjer til Fosen vgs, desentralisert utdanningsløp, skaffe oss den kompetansen vi trenger.

Kommunens kjerneområder skal vernes og videreføres. Nye Ørland kommune har 4 barnehageopptak pr år, dvs barnehageplass fra dag 1 for nye familier som kommer flyttende til. En barnehage og skole som ser hvert enkelt individ slik at gutten som går alene i skolegården, som er «utfordrende» får den hjelpen han trenger og har rett på. At tante Olga på 90 som er dement og har brukket lårhalsen skal få den sykehjemsplassen hun har rett på. Mange eldre ønsker å bo lengst mulig hjemme og det skal de få lov til med tilrettelagt hjelp og hjelpemidler.

Nye tomter og næringsarealer skal etableres utenfor dyrkamark.

Styrke lokaldemokratiet, samle alle gode krefter i kampen mot maritim verneplan og «Fylkesmannens mange ansikter» Godt å se at nå kommunal-og moderniseringsminister Monica Mæland nå ber fylkesmannen holde fingrene unna lokale avgjørelser.

Senterpartiet ønsker aktiv forvaltning fremfor passivt vern.

Ingen flere vindmølleparker som ødelegger vakker natur.

Jobbe aktivt mot fylkeskommunen for nye etablering av flere gang og sykkelveier og trygge skoleveier.

Jobbe for våre pendlere som bor i Ørland og pendler til andre steder.

Nye Ørland kommune har så utrolig mye å by på.

Flotte idrettsanlegg, turområder, kulturaktiviteter, alt i fra golf til gocart,basishall for turn og bowling. Slike ting som gir bolyst.

Ørland senterparti bygger nye Ørland.

Godt valg

Bjørn Henrik Valaas Solbue

14. kandidat Ørland senterparti