Debatt

«Kommunelistas kjæling med misnøyen»

Frøydis Aksnes fra Vanvikan har skrevet dette leserinnlegget om valgkampen i Indre Fosen kommune.

Frøydis Aksnes.  Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Debatt

Da en del rissværinger oppdaget at intensjonsavtalen ble fulgt og vgs ville bli flyttet til Vanvikan, ble det støy. De hadde nok trodd at i forbindelse med sammenslåingen ville alt bli som i -64, alt skulle til Rissa. Slik ble det ikke.

Kjæling med misnøyen kjenner vi godt til, vi har vel alle opplevd det. Men som regel blir det taust når man oppdager at det er lite man kan gjøre. Så ikke her. 

Kommunelistas initiativtakere startet et voldsom løp mot politikere, og krevde dokumentasjon på både det ene og andre. De fikk det, men da ble det straks krevd dokumentasjon på andre saker. Selv var de ikke interessert i å dokumentere noen av sine påstander. Vgs var deres store sak, og jeg kan for så vidt forstå at å lese gjennom års dokumenter fra STFK og NTFK ang Rissa og Leksvik vgs krevde sin mann. Da var det lettere å gå i krigen mot det sittende kommunestyre. Som nytt parti hadde de ingenting å forsvare.

Jeg er redd for at Kommunelista får en bratt læringskurve når de kommer inn i kommunestyret. Så langt har de vist total mangel på kunnskap om lovverk og forskrifter, og de har også vist mangel på kunnskap om Vanvikan. I tillegg skal de inn og samarbeide med partier de har rakket ned på et helt år, og selv om MDG og PP er enige i bruk av penger på vgstomt i Vanvikan, er nok begge klar over at skal de ha noen mulighet må de ha stemmer fra hele kommunen. MDG er et nytt parti som har muligheter til å vokse i hele kommunen, når det gjelder PP er Fagervold en gammel ringrev som kan poliitikkens spill. Og det gjelder mange i de andre partiene også. At dere ikke vil følge intensjonsavtalen i det videre arbeidet for å få en best mulig fungerende kommune, taler vel også for seg selv. 

Og nei, jeg kommer ikke til å dokumentere en eneste sak, dere får selv dokumentere deres påstander. Forøvrig ble min kommunegjeld kraftig øket da vi ble sammenslått, min gjeld i gamle Leksvik var 57000, da vi ble slått sammen med Rissa økte den betraktelig. Der hadde hver enkelt en gjeld på 115 000. Så Flerbrukshuset i Leksvik kan dere slutte å kritisere.

Det som er trist når man kjæler med misnøyen, er at man får følgere som tror blindt på det som blir sagt, det er jo det enkleste. Da følger man fløytespilleren uten motstand.  

Frøydis Aksnes