Debatt

«Ja vi ser Soria Moria»

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i nye Ørland, Ogne Undertun, har skrevet dette leserinnlegget i valgkampinnspurten.

Ogne Undertun (Ap).  Foto: Ina Marie Haugen

Debatt

Selv om jeg har ledet en aksjon mot sammenslåing av Bjugn og Ørland, så har jeg aldri syntes det har vært en dum ide. Det er bare ikke så lett å slå sammen to omtrent like store kommuner, der begge parter er like stolte av det de er og har. Slik sett var tvangsvedtaket et velsignet vedtak, plutselig fikk vi en felles retning. Vi skulle bli sammen.

Vi i Arbeiderpartiet har en god stund jobbet med forenet kraft for å få til dette på best mulig vis og vi har et sterkt lag som forener krefter. De uenighetene vi har hatt er ikke mer en det bør være i et hvert parti og enhver kommune. Vi trenger uenigheter og motstridende interesser for å få de gode diskusjonene og prioriteringene.

Vi gleder oss til å samarbeide med andre partier, næringsliv, innbyggere, fylkeskommune og stat for å få til Trøndelags mest spennende og bærekraftige kommune. Uenigheter om kontorplasser la vi bak oss når vi hadde en avtale på plass. Den får være vårt kompass fremover, men bør ikke være hugget i stein, innovasjon og vekstkraft krever konflikt, fleksibilitet, evne til å finne løsninger, gjennomføre og jobbe langsiktig. Ørland Arbeiderparti gleder seg til dette samspillet i årene som kommer, uansett hvilken posisjon vi får i den nye kommunen. Men vi ønsker å lede an, sammen med andre.

Ja vi ser Soria Moria, vi er det partiet som har snakket mest om Næringslivets Hus, vi ønsker at Brekstad skal bugne av kompetansearbeidsplasser, grundere, små og store selskaper, virkemiddelapparatene som skal støtte næringslivet, kommunens dyktige folk som planlegger og legger til rette. Vi ønsker at Bjugn skal være et fremtredende skolesenter der mennesker og bedrifter får dekket sitt behov for kompetanse. Vi trenger en felles innsats fra mange.

Ja vi ser Soria Moria, vi skal legge til rette for gode relasjoner mellom mennesker, bedrifter, lag og foreninger, og ikke minst skal vi spille på lag med og kreve av staten og fylkeskommunen. Dette må vi gjøre sammen med innbyggere, bedrifter og våre politiske kolleger i andre partier. Ingen løfter verden alene.

Vi vil takke innbyggerne i Ørland og Bjugn for tålmodet i valgkampen, våre politiske kolleger for en renhårig valgkamp og ønsker oss alle lykke til med fremtiden. La oss gi dagene og årene som kommer mening til det beste for hverandre.

For Ørland Arbeiderparti

Ogne Undertun

Ordførerkandidat