Debatt

«Flertallet i fylket med Arbeiderpartiet i førersetet vil skjerme skolen for flere kutt»

Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø har skrevet dette leserinnlegget til Høyres fylkesordførerkandidat i Trøndelag.

Kirsti Leirtrø (Ap).  Foto: Snorre Berg

Debatt

FOR OSS BLIR DET HELT FEIL NÅR DET VIKTIGSTE KRAVET FOR Å FÅ MAKT I FYLKET ER Å REDUSERE DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN I TRØNDELAG MED 75 ÅRSVERK.

At fylkesveiene forfaller er riktig. Det er beundringsverdig at Høyres fylkesordførerkandidtat peker på nettopp det, men det er også ganske utrolig at en forsøker å dekke over regjeringens nedprioritering av fylkesveiene våre ved å ta ca 75 millioner kroner årlig fra allerede hardt pressa videregående skoler, og skoletilbudet for våre elever som sitt viktigste krav i sine forhandlinger med Senterpartiet. 

Mens Høyre har regjert så har forfallet på fylkesveier nasjonalt økt med kr 3 mrd hvert år. Veimidler har gått til de sentrale delene av landet, mens distriktet vårt, der naturressursene er forfaller.

For Trøndelag har regjeringen i tillegg endret inntektssystemet slik at nordelen av fylket vårt før sammenslåingen fikk en betydelig nedgang i driftsmidler. Det merkes på en allerede stram økonomi. 108 millioner kroner har Trøndelag fylkeskommune mindre å bruke på skole, veg og kollektiv hvert år, Dette har gjort det nødvendig å ta ned driftsnivået. 

Flertallet i fylket med Arbeiderpartiet i førersetet vil skjerme skolen for flere kutt.

Fordi vi mener skoleeleven, læreren, fagkompetanse og et godt skoletilbud i hele fylket er viktigst.

Så håper vi Høyres fylkestingsrepresentanter kan bruke sine krefter på å få økt fylkeskommunens økonomiske ramme betydelig hos sine i regjering.

Det mangler nå nasjonalt mellom 70 og 90 mrd kr for å få fylkesveiene i landet i god nok stand.

Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med, og våre forslag til statsbudsjett ville ha gitt Trøndelag fylkeskommune betydelig mer enn de 75 mill kronene Høyre nå vil ta fra skolen og gjøre om til asfalt.

Som en tilleggsopplysning så viser jeg til Statens Vegvesen beregning fra 2014 hvor en ny vei koster kr. 70 000 pr meter. Høyre vil altså ta 75 årsverk fra den videregående skolen for å få 1,1 km ny vei.

Kirsti Leirtrø

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Medlem Transportkomiteen.