Debatt

«Det er derfor viktig å prioritere riktig i tjenestetilbudet»

«Bruk stemmeretten», oppfordrer Håkon Strand i Kommunelista i dette leserinnlegget.

Rissa sentrum.  Foto: Alexander Killingberg

Debatt

Vi nærmer oss kommune- og fylkestingsvalg 2019 og mange har nok avgitt sin stemme allerede. Denne valgkampen har gitt oss mye nytt og mange nye partier/lister har dukket opp over hele landet. Det viser at vi har fått større engasjement blant folk på tvers av de tradisjonelle partigrensene, ikke bare med bakgrunn i enkeltsaker, men også med grobunn i lokal tilhørighet og ønske om å påvirke hvordan lokalsamfunnet skal styres. I forkant av valget pøses det på med informasjon fra politiske partier med lovnader om at alt skal bli så mye bedre hvis de får fortsette/komme til makten. Ny skole på Stadsbygd ble stoppet, tross vedtak, pga. dårlig økonomi. Skole er en lovpålagt tjeneste og sammen med helse og omsorg er dette de viktigste ansvarsoppgavene i kommunen. Derfor er det veldig uheldig at dette blir nedprioritert. Vi står foran store utfordringer de neste årene med økende andel eldre og skal vi få tilflytting, må vi ha et bredt og godt tilbud innen oppvekst og skole. Det er derfor viktig å prioritere riktig i tjenestetilbudet.

Den økonomiske situasjonen i Indre Fosen er per i dag under enhver kritikk. Vi er avhengig av en bærekraftig økonomi dersom kommunen skal kunne gi det tjenestetilbudet den er lovpålagt, men også for å skaffe seg handlingsrom for videreutvikling. Det var i 2018 et samlet overforbruk på 13,3 millioner kroner. Det må planlegges på lengre sikt og se på muligheter for større fremtidige inntekter uten at det går på bekostning av innbyggerne i form av økte kommunale avgifter og eiendomsskatt. Det må legges til rette for økt innflytting gjennom bedring av infrastruktur og å skape arbeidsplasser.

Det ble nylig vedtatt økonomi- og handlingsplan for 2021-2023 i kommunestyret i Indre Fosen der kommunen forplikter seg til innsparing på 17-18 millioner til budsjett for 2021. De fleste store partiene sier ingenting om hvor det skal strammes inn. De lover å opprettholde alle tilbud og støtte som i dag og samtidig innføre tjenester som medfører større utgift. Hvor de skal hente inn inndekningen på 17-18 millioner sier de ingenting om. Dette har heller ikke kommet frem i klarhet i media eller ved debatter. Dette er typisk «valgflesk» for å få din stemme. Hva blir konsekvensene? Jo, innføring av eiendomsskatt og økte kommunale utgifter som pålegges innbyggerne.

Indre Fosen kommune skal være en trygg og ettertraktet kommune å bo og jobbe i. Derfor jobber vi i Kommunelista for en bærekraftig økonomi med fokus på de primære tjenestene kommunen skal gi og samtidig sikre framtidige generasjoner gode oppvekstsvilkår, attraktivt næringsliv lagt til rette for vekst og god omsorg for de som trenger det. Alle som bor i Indre Fosen skal ha rett på å bli hørt og tilrettelegge for lokal innflytelse i saker som omhandler lokalsamfunnet.

Godt valg og bruk stemmeretten din!

Håkon Strand,

Listekandidat Kommunelista, Indre Fosen