Debatt

«Derfor må kommunen ta ansvar for god framdrift på bredbåndsutbygginga»

Tone Bårdli (Sp) har skrevet dette leserinnlegget i valgkampinnspurten.

Tone Bårdli (Sp). 

Debatt

Senterpartiet mener at bredbånd er en helt grunnleggende infrastruktur, på lik linje med innlagt vann og strøm. Digital allemannsrett innebærer at vi må sikre at alle husstander har tilgang til høyhastighetsbredbånd.

Mange har til nå hatt akseptabel bredbåndsløsning via kobbernettet, og har dårlige eller ingen alternativ. Når nå Telenor er i ferd med å skyggelegge distriktene ved å legge ned kobbernettet, skaper dette store utfordringer.

Det vil kreve store investeringer i mobil- og fibernett for å gi et likeverdig tilbud til alle innbyggere i nye Åfjord kommune. I områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging, må det brukes offentlige midler. Dette er en god investering i fremtiden

Åfjord Senterparti vil at folk skal kunne bo, leve og drive bedrifter i hele kommunen. Derfor må kommunen ta ansvar for god framdrift på bredbåndsutbygginga, og målet er like muligheter for alle – uansett hvor du bor!

Ulik tilgang på internett skaper forskjeller mellom folk. Det kan ikke vi i Senterpartiet akseptere. God tilgang til internett er en forutsetning for levende distrikter med framtidsrettede arbeidsplasser!

Godt valg!

Tone Bårdli

Ordførerkandidat

Åfjord Senterparti