Debatt

«Arbeiderpartiet har en ordførerkandidat som har tillit, langt utenfor eget parti»

Arbeiderpartiets Knut Ring har skrevet dette leserinnlegget om veien videre.

Knut Ring (Ap).  Foto: Snorre Berg

Debatt

Jeg har vært aktiv i Ørlandspolitikken i over 30 år, og etter 6 perioder i kommunestyret mener vel mange at nå må det være nok, nå må andre få slippe til.  

Som sikkert alle har hørt og mange erfart, så er det heller ingen «søndagsskole» å drive med politikk på lokalt plan. Mange egeninteresser og hjertesaker kan skape tøffe diskusjoner både innad i det enkelte parti og mellom partier. Jeg er så glad for at jeg er på et lag som samler alle gode krefter som løfter frem fellesskapet, som er opptatt av at alle er like viktige, uansett.

Arbeiderpartiet har en ordførerkandidat som har tillit, langt utenfor eget parti, og Ogne kjenner hele den nye kommunen svært godt etterhvert. Vi har en superdyktig varaordfører kandidat i Gunnhild Tettli som imponerer enormt med sin kunnskap og folkelighet, og Arbeiderpartiet har en liste med kandidater med utrolig variert kompetanse og bakgrunn, og som til sammen representerer hver minste krok i den nye kommunen. Alle skal med!

Ørland kommune har fått uvanlig mye motbør fra sentralt hold de siste 4 åra, og svært lite gjennomslag i Oslo. Her kan nevnes støyoppgjør, Hårberg skole, reguleringsplan for kampflybasen, flyruta, kompensasjon for gårdbrukere med og uten husdyrproduksjon m.m. Svært viktige områder for Ørland og innbyggerne i kommunen. Nå er det behov for erfaring, kunnskap, god økonomisk styring og et godt nettverk om vi skal vi lykkes med de målsetninger vi har satt oss for den nye kommunen.

Jeg møtte i mitt første kommunale møte på slutten av 1980-tallet, det var i det som den gang het skolestyret(?) mener jeg. Jeg kom rett inn i budsjettdiskusjoner, og mye av tiden gikk faktisk med til å bestemme hvor mange viskelær og blyanter som skulle være tilgjengelig på den enkelte skole. Den gangen var det til sammen 7 skoler i Ørland, nå er det 3. Helt utrolig mye har skjedd siden den gang, en helt utrolig utvikling, og jeg er både fornøyd og svært glad for at jeg har fått være med på denne reisen.

Så, når jeg nå ble spurt om å stå på lista til nok et kommunestyrevalg, så valgte jeg å stille meg til disposisjon, fordi de neste årene vil vi oppleve krevende utfordringer, men vi har også fantastiske muligheter om vi spiller kortene riktig, tar hensyn til hverandre, og trekker sammen som et lag. Det er dette som trigger meg, veien videre, og med hånda på hjertet, så mener jeg at Arbeiderpartiet har de beste løsningene på fremtiden. Godt Valg! 

Knut Ring, 

3.kandidat Ørland Arbeiderparti

11.kandidat Trøndelag Arbeiderparti.