Debatt

«Alle kan stole på Indre Fosen Senterparti»

Arne Langmo (Sp) fra Stadsbygd har skrevet dette leserinnlegget i valgkampinnspurten.
Debatt

Senterpartiet har for vane å snakke om egen politikk, ikke bruke energien på å rakke ned på de andre sin politikk. Men når Kommunelista i tirsdagens avis bruker et helt innlegg på å snakke om vår politikk, må vi nesten svare. Det merkelige er at vi blir sterkt kritisert for at: «Det gode tjenestetilbudet skal opprettholdes og de vi ikke innføre eiendomsskatt». Ja Senterpartiet er klar på at vi vil at det gode tjenestetilbudet i hele kommunen skal opprettholdes. Mens Kommunelista er tydeligvis like klar på at de ønsker å redusere det kommunale tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Så vidt jeg har forstått synes Kommunelista at dette skal gjelde for de fleste stedene i kommunen, bortsett fra i Rissa sentrum, der mye skal bygges opp.

Når det gjelder strukturendringer, er det sant at Senterpartiet ikke tror at samfunnet sparer noe på å sentralisere alt mulig. Mens Kommunelista er sikker på at å flytte f.eks. Kemnerkontoret for Fosen fra sine lokaler i Leksvik til nye påkostede lokaler i Rissa sparer masse penger. Senterpartiet er derimot helt sikker på at å opprettholde kemnerkontoret med sine arbeidsplasser i kommunehuset i Leksvik er det klart billigste for Indre Fosen kommune. Det samme gjelder for ungdomsskolen i Vanvikan. Senterpartiet tror ikke vi sparer noe på å bygge ut en 3 år gammel Åsly skole for kr 52 millioner, for å flytte elevene fra en godt vedlikeholdt Vanvikan skole.

Men det største paradokset med Kommunelista, er de meget kostbare lovnadene dere har for veibygging. Ved alle anledninger henviser dere til den nye veien med tunnel gjennom Blåheia og bru over Stjørnfjorden. Nå har nettopp veieier Trøndelag fylkeskommune, stoppet prosjektet med tunnel fra Stadsbygd til Rørvik pga at det ble alt for dyrt, etter nesten 10 års planlegging. En tunnel fra Skauga bru til Årlotten blir nesten dobbel så lang som den planlagte tunnelen på Stadsbygd. For meg blir dette helt uforståelig, hvordan skal en lokal bygdeliste uten en eneste representant i fylkestinget få fylket til å prioritere en så kostbar fylkesveiutbygging.

Men til slutt, den verste feilen som Kommunelista kommer med i sitt innlegg om Senterpartiet. Det som er helt sikkert er at Senterpartiet er et parti som henger sammen, både politisk og gjennom sine medlemmer. Helt fra partilederen og stortingsgruppa, til fylkesordførerkandidat og fylkesstyre, til ordførerkandidat, lokalvalgliste og hvert enkelt medlem. Vi er med i Senterpartiet fordi vi er sikker på at vi med å være nær folk i alle deler av kommunen, kan føre en politikk som er til det beste for alle, både lokalt, regionalt og statlig.

For Indre Fosen Senterparti

Arne Langmo, Stadsbygd