Debatt

«Et slikt kutt kan bety nedleggelse av kulturskolen»

«Arbeiderpartiet vil satse på kultur i hele Indre Fosen kommune», skriver Arbeiderpartiets Torkil Berg i dette leserinnlegget.

Torkil Berg (Ap). 

Debatt

Senterpartiets 2 toppkandidater, Buhaug og Langmo, viser sammen med partiets 32. kandidat og eier av Vollabekken kraftverk, Vidar Volden, motstand mot kommunestyrets innføring av eiendomsskatt på kraftverk.

Buhaug mener denne skattleggingen gir dårlige signaler til initiativtakere og at disse er feil adressat. Buhaug uttaler at han og SP vil avvikle denne kraftskatten og ta igjen denne inntekten ved å kutte kulturbudsjettet.

Arbeiderpartiet er sterkt imot et slikt forslag.

Et flertall i kommunestyret vedtok å innføre en eiendomsskatt på 1 promille for kraftverk. Dette betyr en kjærkommen inntekt beregnet til vel 620.000,- kr i 2019. Av denne inntekten bidrar de store nettselskapene Fosen-Nett, NTE Nett og Trønderenergi med over 550.000 kroner.
De resterende 6 kraftverk bidrar med vel 70.000 kr og 3 av disse skattlegges med mindre enn 2100 kr. Voldens kraftverk er beregnet med en skatt på under 10.000 kr.
Volden og SP gjør et poeng av at eierne ikke har tatt ut lønn eller utbytte fra kraftverket, men dette har ingen ting med beregningsgrunnlaget å gjøre. Av de offentlige regnskapstall kan en for øvrig lese at Vollabekken kraftverk hadde et overskudd på nesten 350.000 kr før skatt. Heller ikke dette er en del av skatteberegningen.

Kommunens inntekter avhenger bl.a. av antall innbyggere. Det er dermed viktig at Indre Fosen kommune er en attraktiv kommune med stor bo- og bli-lyst.
Forskning viser at et aktivt og varierende kulturtilbud er en vesentlig faktor for trivsel.

Indre Fosen kommune har i dag et aktivt kulturtilbud. Det ytes tilskudd til en rekke aktiviteter som frivillige lag og organisasjoner arrangerer.

SP’s forslag om å kutte en halv million kroner i kulturbudsjettet ved fjerning av kraftverkskatten, vil kunne medføre en rasering av tilbudet. Arbeiderpartiet mener dette er et hån mot de frivillige lag- og organisasjoner, som bidrar med utallige timer dugnad for at innbyggere i alle aldre skal trives og ha et tilbud der de bor.

SP fronter altså en sak for en listekandidat samt kun 2 andre små kraftverk i kommunen og inntekten til disse, i stedet for barn i skiløyper, musikk, teater, små og større arrangement, som kommer hele fellesskapet til gode!

Et slikt kutt kan bety nedleggelse av kulturskolen, frivilligsentralen og biblioteker, null tilskudd til friluftslivstiltak eller idrett, musikk og teater.

Det kan bety slutten på Den siste Viking, Operasjon Oleander og KulCo. Slutt på tilrettelegging av turstier og bygging av gapahuker, ingen Leksvikmartna eller Rissamartna.

Dette vil tydelig vis SP legge dødt, til fordel for mer overskudd hos noen få, godt drevne kraftverk!

Arbeiderpartiet vil derimot styrke kulturtilbudet i kommunen. Vi vil arbeide for mer tilskudd, mer tilrettelegging og mer bidrag – og så lenge det ikke finnes andre alternativer, er kraftverkskatt en akseptabel og skånsom måte å hente inn de nødvendige inntekter.

Indre Fosen Arbeiderparti

Torkil Berg