Debatt

«Dette vil Ørland SV ha en slutt på»

«Vi må slutte å ta fra barna som har minst», skriver SVs Øyvind Næss i dette leserinnlegget.

Øyvind Næss. 

Debatt

 Det er vanskelig å ha lite når de fleste har mye. Men slik er virkeligheten til mange av de over 100 000 barna som lever i fattige familier i Norge. Likevel viser tall fra Røde Kors og SSB at 85 prosent av landets kommuner, inkludert Bjugn og Ørland, velger å spare penger ved å ta fra nettopp disse barna. Det gjør vi ved å ta med barnetrygden i inntektsgrunnlaget når barnefamilienes sosialstønad skal beregnes. Dermed avkortes sosialstønaden til de som trenger det mest. Dette vil Ørland SV ha en slutt på!  

Barnetrygden er til for barnets beste. Og det er et av de viktigste virkemidlene for å bekjempe at barnefamilier er fattige. Etter over 20 år på stedet hvil har barnetrygden nylig blitt oppjustert litt. Alle barnefamilier får dermed noen få kroner mer til å dekke utgiftene sine, med unntak av de på sosialstønad. De mest sårbare får dermed ikke ta del i økningen. Forstå det den som kan.  

SV vil styrke barnetrygden for å redusere forskjellene og bekjempe fattigdom. Vi kan ikke akseptere at det er barn i vår kommune som ikke har lik mulighet til å delta i bursdager og fritidstilbud. Vi må gjøre mer for de barna som har minst, ikke se de som en mulighet til å spare noen kroner.  

Ørland SV vil derfor utfordre de andre partiene i vårt nye kommunestyre til å bli med på å ikke lenger avkorte sosialstønaden på grunn av barnetrygden. Dette er en urettferdighet det er på tide å rydde opp i. 

Ørland SV sier:

Mennesker – ikke markeder     

For de mange - ikke for de få     

Fremtid – ikke forurensing

Øyvind Næss

1. kandidat Ørland SV