Debatt

«Valgflesk?»

«Valgflesk», spør Linn Carina Skifte- Dahl og Tone Merethe Nysæter innledningsvis i dette leserinnlegget.

Vallersund Oppvekstsenter.  Foto: Ina Marie Haugen

Debatt

Som Foreldre, Vallersundinger, Bjugninger og kommende Ørlendinger ser vi på det kommende kommunevalget med uro med tanke på vår vakre bygd Vallersund, og barnas fremtidige mulighet for å starte en livslang skolegang på en trygg og god nærskole. Dette har vi også tatt på alvor i form av å engasjere oss i møter og samtaler med politikere, sambygdinger og ansatte ved Vallersund Oppvekstsenter (VOS). Dette ved å blant annet å holde et informasjonsmøte for bygdas folk, gamle som unge, og åpnet også dørene for politikerne som ønsket å delta.

I etterkant av møtet har vi fått noen tanker knyttet til uttalelser gjort av Senterpartiets ordførerkandidat Finn Olav Odde. På spørsmål fra møtedeltaker knyttet til Finn Olav sitt besøk ved VOS i forkant av skoleferien, ble det etterspurt en begrunnelse for hvorfor befaringen fant sted. Dette var noe Finn Olav ble gitt mulighet til å svare på, hvor han starter med å si at det var på bakgrunn av informasjon han hadde fått om at de ansatte ved VOS hadde gitt opp, og med det så på skolens fremtid som svært usikker. Undertegnede har vært i samtaler med ledelsen ved VOS i etterkant, der vi har fått en oppklaring og kan meddele at dette IKKE medfører riktig. Det er ingen blant de ansatte som har uttalt seg verken om skolen sin situasjon og heller dens fremtid.

Finn Olav Odde skriver i et debattinnlegg datert 31.08.19 “ Nå håper vi, ærlig og oppriktig, på din og andres tillit i årets kommunestyrevalg. Får vi den tilliten gleder vi oss til å starte jobben med å lede Ørland kommune inn i en ny tidsepoke.” 

Da spør vi oss hvordan skal Senterpartiets ordførerkandidat opparbeide seg tillit og ærlighet overfor innbyggerne i Nye Ørland, når han selv sitter på et informasjonsmøte å tilsynelatende farer med usannheter for å begrunne en befaring gjort på eget initiativ ved en liten skole, i ei lita bygd. Realiteten er at Finn Olav Odde stilte spørsmål rundt bygdas interesse og samhold for å beholde skolen. Er dette en tilfeldighet?

Når man vet at det Nye ørland står i en økonomisk krisesituasjon ved kommunesammenslåingen 2020. Vi velger og tro at vår skole, og dermed vår bygd, står i fare om Senterpartiet med Finn Olav Odde i spissen får ikle seg ordførerkjede etter endt kommunevalg.

Senterpartiet utlover seg selv som garantist for at VOS IKKE skal legges ned, men kommer heller ikke med en konkret plan på hvor de første 40 millionene skal spares inn. Da er det nærliggende å tro at verken sannhet eller det hele bildet kommer frem nå i en valginnspurt. Ord er ord, men uten handling eller en klar plan kan vi verken se trygghet eller ærlighet i hvordan saken blir fremstilt.

Jo flere kokker, jo mere søl.

La Ogne Undertun,og Ørland Arbeiderparti fortsette utviklingen av den nye kommunen, med både tettsteder og grender i hjerte.

Vi oppfordrer med dette ALLE til å bruke stemmeretten sin! Og stille seg selv de kritiske spørsmålene om hva som er valgflesk eller ikke!

Godt Valg!

Linn Carina Skifte- Dahl

og

Tone Merethe Nysæter

Fosna-Folket har gitt Senterpartiets Finn Olav Odde anledning til å svare på noen av påstandene i dette innlegget. Han svarer slik:

Senterpartiet slår ring om ALLE skolene!

Gjennom valgkampen har det vært mitt sterke ønske å bli bedre kjent med liten og stor i alle deler av nye Ørland kommune. Av den grunn har jeg besøkt mange grender og arbeidsplasser i nykommunen i løpet av vår og sommer. Når det gjelder besøket ved Vallersund oppvekstsenter (VOS) så vil jeg først si at det var nyttig og viktig. For meg er det viktig å samle alle gode argumenter for at vi i en ny kommune ikke skal la oss friste til å rokke ved skolestrukturen når økonomien blir stram.

Lys i alle grender er vesentlig for Senterpartiet. Vi skal arbeide målrettet for at grendene får ta del i veksten framover. Det er viktig for oss i Sp at det skapes og legges til rette for boligbygging og næringsvekst over hele kommunen. Vi i Sp er pådrivere for at bolyst skal prege alle deler av nye Ørland kommune!

I forkant av besøket ved VOS hadde jeg mottatt signaler om at enkelte fryktet at den flotte skolen kunne ende opp som salderingspost etter sammenslåingen. Dette tok jeg på alvor, og lyttet med stor interesse til alt som ble sagt under møtet det vises til. Målet mitt var å få kunnskap om argumenter for å BEVARE dette flotte oppvekstsenteret om noen skulle finne på å argumentere for det motsatte. Om det har oppstått misforståelser som har fått noen til å tro annet, så beklager jeg det. 

Bare for å understreke at jeg tar økonomi på alvor, så viser jeg til at jeg denne uka tok initiativet til et møte med sentrale aktører i arbeidet med å etablere ny Ørland kommune, der min intensjon var å drøfte vedtatte investeringer som er gjort både i Ørland og Bjugn den siste tida. Jeg mener vi etter valget må se på en del ting med nye, felles øyne. Ikke for å legge ned eller kutte i eksisterende tilbud, men se om det er gjort vedtak i våre «gamle» kommuner som kan settes på vent til vi ser at økonomien er tilstrekkelig god. Dette møtet er omtalt av Fosna-Folket. 

Til deg som har sendt inn innlegget med signatur «Jo flere kokker, jo mere søl» vil jeg si følgende. Jeg vet ikke hvem du er, men kan forsikre deg om at min interesse for både VOS og alle andre skoler og grender i vår flotte nye kommune er ekte og basert på vilje til å bevare og utvikle. Dette står vi i Ørland Senterparti samlet bak. 

Jeg er glad for at du viser godt engasjement, og håper selvsagt at du velger å støtte Sp når du velger stemmeseddel. Sammen kan vi sikre den framtida du og jeg er enige om at vi ønsker oss. Om du fortsatt er i tvil om min motivasjon og Sp´s mål, så er du hjertelig velkommen til å kontakte meg på tlf. 

GODT VALG!

Med beste hilsen
Finn Olav Odde
Ordførerkandidat
Ørland Senterparti.