Debatt

«Ørland kommune kan få stor klimaregning fremover»

Øyvind Næss i Ørland SV har skrevet dette leserinnlegget om klimaendringene.

Øyvind Næss, leder i Ørland SV. 

Debatt

Konsekvensene av klimakrisen er i ferd med å bli åpenbare for de fleste. Den kan også slå kraftig inn på Ørland kommunes budsjetter. Nå er det på tide at arbeidet med å få oversikt får fortgang.  

Juli 2019 var tidenes varmeste måned målt på kloden. Ikke bare fører det til issmelting, havnivåstigning, tørke og flere skogbranner. Det fører også til mer ekstremvær i vår kommune.  

Flere kommuner i Norge har gjennomført en kartlegging av hvilke økonomiske konsekvenser klimakrisen og økt ekstremvær får for sin kommune. Dette er et arbeid vi må prioritere enda høyere i Ørland kommune. Blant annet:  

Klimaendringene fører til store endringer i vær og nedbørsmønstre. Vi har en infrastruktur som er bygd med tanke på et bestemt vær- og nedbørsmønster. Når dette endrer seg, byr det på store problemer. Enkelte steder har opplevd en såkalt hundreårsflom med bare få års mellomrom.  

Drikkevann, håndtering av overvann, flom, ras og havnivåstigning er noen av temaene vi trenger bedre oversikt over. Noen steder kan grunnforholdene være ekstra sårbare for ekstremnedbør, og økt kartlegging av fare for ras må prioriteres. 

Det er alltid fristende å utsette forebyggende tiltak. Men de siste årenes hendelser viser at klimaendringene for alvor har begynt å slå inn også i Norge. Ørland kommune kommer ikke til å være et unntak. 

Stem for klima og miljø 9 september. STEM PÅ ØRLAND SV. Framtid, ikke forurensing.

Øyvind Næss (SV)