Debatt

«Ørland SP vil jobbe for å få på plass musikk-, dans- og dramalinje på Fosen VGS»

Jan Inge Standahl stiller til valg for Senterpartiet.

Jan Inge Standahl (Sp). 

Debatt

Hver grend i vår vidstrakte kommune er unik. Og det er et yrende kulturliv hvor en jeg ferdes. Dette brenner jeg for. Jeg er 7.kandidat på valglisten til Ørland SP, og jeg har vært aktiv innen kulturlivet på Fosen. Det er så gøy og samlende å synge og delta i musikaler. Jeg er en del av Ørland SP bl.a fordi vi skal gi gode vilkår for kultur, idrett, frivillige lag og foreninger i kommunen vår.

Ørland SP vil jobbe for å få på plass musikk-, dans- og dramalinje på Fosen VGS.

I dag blir de to kulturskolene våre drevet på to forskjellige modeller og disse blir nå sammenslått. Det er viktig at eksisterende planer blir fulgt opp og videreført. Uansett hvilken driftsform som blir vedtatt.

Frivilligheten er en bærebjelke i samfunnet vårt. Ved å bli en IKON-kommune, der idrett, kultur, offentligheten og næringslivet jobber sammen, vil vi kunne oppnå en bedre hverdag for alle.          

Senterpartiet vil fortsatt ha et blomstrende mangfold av idretts- og kulturliv og bolyst i hele kommunen.

Stem Ørland SP.

Godt valg.

Jan Inge Standahl

7.kandidat Ørland Senterparti