Debatt

«Feilinformasjon? – Fei for egen dør»

Kommunelistas Ivar Rostad, Tom Andre Bredesen, Didrik Frengen, Janne Dyrendahl og Arnar Utset svarer i dette innlegget på kritikken fra Arbeiderpartiets Mathias Solli.

Ivar Rostad under partidebatten på årets Rissamarna.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Det kan virke som enkelte politiske partier i IF nå har gått tom for saker og argumenter. Politiske motstandere bruker i stedet stadig mer tid i presse og sosiale media på beskyldninger og karakteristikker om KommuneLista. Vi vil ikke kommentere utsagn på sosiale medier, men overlater til velgerne å avgjøre hvem som trekker ned standarden og forsøpler debattklimaet. Vi vil bare gjøre det klart at KommuneLista står rakrygget bak de uttalelser vi har gitt i det offentlige rom. Kritiske spørsmål til kommune og politiske motstandere har vi full rett til å komme med. Det samme gjelder meningsytringer om den politikken som er ført. De påstander vi har satt fram har vi kunnet dokumentere. Selv om posisjonspolitikerne har protestert på det vi har påpekt, så har de ikke kunnet tilbakevise noe av det vi har satt fram.

På fredag kom arbeiderpartiet gjennom en ungdomspolitikker med ganske sterke beskyldninger mot oss. Vi tilbakeviser og bestrider det som der framsettes og mener det er veldig spesielt at KommuneLista beskyldes for uriktigheter når dere selv kan fremsette nye oppsiktsvekkende påstander uten dokumentasjon.

Hvor står det at fylkeskommunen garanterer drift i videregående i Vanvikan i all overskuelig framtid? Det vedtaket har vi aldri hørt om. Når Stjørnfjordsambandet forhåpentligvis realiseres noen år etter at en evt. ny VGS i Vanvikan, så kan det bli utfordrende å få nok søkere til forsvarlig skoledrift i Vanvikan. Fra Rissa blir det 30 min til Bjugn som vil ha alle de tjenestefunksjoner som Vanvikan ikke kan få. Da blir det attraktivt å søke dit. Om det skjer vil det være meget enkelt for fylkeskommunen som også har økonomiske utfordringer, å legge ned skolen i Vanvikan.

KommuneLista beskyldes for å spre feilinformasjon om kommunal leie av lokaler i ny-skolen i Vanvikan. Den 22 mars i år gikk Kommunedirektøren (KD) ut i F-F med en lang liste over funksjoner og kommunale tjenester som kommunen vurderte å legge i Vanvikan gjennom å leie av lokaler. KD har også beskrevet dette i brev til fylkeskommunen. Dette har vi forholdt oss til og gjentatte ganger har vi bedt om å få kostnadsoverslag over hva dette vil koste kommunen. Vi har også bedt om totalkostnadene for kommunen, men ikke fått noe svar. KommuneLista har kun stilt spørsmål og hentydet hvor mye evt. leie av flere hundre kvadratmeter i et nytt lokale kan koste. Det er ikke feilinformasjon, men ansvar for å bidra til at befolkningen kan få vite det som kommunen unndrar å opplyse.

I forrige uke fikk vi vite at kommunen allikevel ikke vil leie lokaler av fylkeskommunen i Vanvikan. Det er vi meget tilfreds med å høre og betrakter det som en liten delseier. Det er bra at man nå begynner å ta til fornuften. Dersom AP som sitter på innsiden, har vist dette i månedsvis, hvorfor har dere da ikke gått ut med det? Misledende og manglende informasjon fra kommunens side er ikke KommuneListas ansvar.

Uttalelsene om hvor fortreffelig smart det var av politikerne å inngå avtale om VGS i Vanvikan er en subjektiv ytring som vi er fullstendig uenig i. Om dere sier at 20 mil. til gjenkjøp av gammelskolene «er et røverkjøp», så sier vi «er lurt». Du kan hverken ta for gitt at et framtidig kommunestyre vil bruke gammel skole(ne) til kommunale oppgaver eller får dår disse solgt til en god pris. Hvordan kan dere videre påstå at hestehandelen om videregående skole var «et genialt Sjakktrekk»? Det er aldri gjort noen utredning om skolefaglige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser dette har for Indre Fosen. Dere har derfor ingen rett til å påstå at våre oppfatninger i videregåendesaken er mer uriktige enn deres. – Godt Valg.

KommuneLista v/

Ivar Rostad, Tom Andre Bredesen, Didrik Frengen, Janne Dyrendahl og Arnar Utset.