Debatt

«Vi vil ikke svekke skolestrukturen»

«En god skole - der du bor», åpner Senterpartiets ordførerkandidat i nye Ørland kommune Finn Olav Odde i dette leserinnlegget.

Finn Olav Odde (Sp).  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Vi nærmer oss et historisk valg i nye Ørland kommune. To kommuner, Bjugn og Ørland, skal samles til en ny, større og sterkere kommune fra nyttår. Valget i september er derfor viktig for alle i vår nye kommune.

Senterpartiet har mål om å være et viktig og aktivt parti i byggingen av den nye kommunen. Senterpartiet vil utvikle alle deler, alle steder i nye Ørland kommune. Til beste for innbyggerne, uansett bosted. Det skal ikke herske tvil om Senterpartiets mål og politikk. 

Vi er opptatt av å skape ei god og trygg framtid for alle som skal bo i nykommunen. Vi skal arbeide aktivt for at det også i framtida er lys i alle grender. Ett viktig virkemiddel for at vi skal nå dette målet er å opprettholde dagens skolestruktur. Ørland Senterparti vil arbeide aktivt og hardt for at dagens skoler skal bestå. Dette gjelder ikke bare «sentrumsskoler» i Brekstad og Botngård. Vi trenger også skoler som Vallersund Oppvekstsenter, Opphaug skole og Montessori-skolen i Lysøysund. Dette er alle skoler som Ørland Senterparti vil arbeide aktivt for å bevare og utvikle. Til det beste for våre barn, og dermed til det beste for utvikling i alle deler av kommunen. Om noen hevder noe annet om oss i Senterpartiet i valgkampen, så ikke la det være tvil om at vi står på det som er vårt budskap. Vi vil ikke svekke skolestrukturen, men ønsker at skolene, også de som ikke er sentrumsskoler, skal utvikles for framtida. 

Dette er mål vi skal nå uten innføring av eiendomsskatt, med unntak for vind, vann og petroleum, i nykommunen. Ørland Senterparti mener innføring av en generell eiendomsskatt vil ramme innbyggere på en usosial måte, og være en hemsko for den utviklingen vi arbeider aktivt for å nå med hensyn til bosetting og næringsutvikling. 

Finn Olav Odde, ordførerkandidat,

Ørland Senterparti