Debatt

«Tom retorikk fra Tajik og Arbeiderpartiet»

Camilla Berge, 5. kandidat for Indre Fosen Høyre, og Daniel Lyngseth Fenstad, leder i Indre Fosen Høyre, reagerer på utspillet til Hadia Tajik om at en arbeiderpartiordfører vil bli en bedre arbeidsgiver.

Camilla Berge er 5. kandidat for Indre Fosen Høyre. 

Daniel Lyngseth Fenstad er leder i Indre Fosen Høyre. 

Debatt

Tajik bommer på kritikken mot Høyre i Indre Fosen. Ingen private aktører utfører helsetjenester for Indre Fosen kommune, så det hun tar opp er ikke en aktuell problemstilling. Alle som arbeider i helsesektoren i Indre Fosen har ordna arbeidsforhold.

Vi erkjenner imidlertid at andelen som arbeider ufrivillig deltid er for høy og at kommunen kan gjøre mer for at flere skal få hele, faste stillinger.

Indre Fosen Høyre går til valg på å prioritere hele, faste stillinger. Det er spesielt viktig for kvinner i helsesektoren. Samtidig må vi huske at nasjonalt er det flere som får faste hele stillinger, antall midlertidige ansettelser har ikke økt og antall kvinner som jobber deltid går ned. Bildet Arbeiderpartiet tegner av arbeidslivet stemmer derfor ikke med virkeligheten.

Vi er også positive til mer fleksible turnusordninger, tilpasset arbeidstakernes ønsker og behov. Et av tiltakene vi allerede har gjennomført er at de som ønsker kan følge en såkalt "Nordsjø-turnus", så fremt det passer med turnusordningen på institusjonen. Det innebærer at man arbeider lengre arbeidsdager i en mer intensiv arbeidsuke, etterfulgt av en lengre friperiode.

Vi har, i samarbeid med frivilligheten, fått på plass et skolemattilbud på enkelte av skolene i Indre Fosen. Dette er et positivt tilbud til elevene og finansieres i stor grad av foreldrebetaling. Høyre ønsker å utvide denne ordningen, så her er Høyre og Arbeiderpartiet helt enige.

Det Arbeiderpartiet gjorde i regjering var å prioritere skolefrukt foran bedre lærere. Med Høyre i regjering har over 27 000 lærere fått tilbud om videreutdanning, over 80 av disse er lærere i Indre Fosen. Lærerne er de viktigste personene for elevenes læring, derfor har regjeringen satt av 1,6 milliarder kroner til dette. Vi går til valg på å følge opp denne satsningen også lokalt.

Camilla Berge, 5. kandidat for Indre Fosen Høyre

Daniel Lyngseth Fenstad, leder i Indre Fosen Høyre