Debatt

«En dysleksivennlig skole er en god skole for alle elever»

Indre Fosen Høyres Julie Waterloo (9. kandidat), Peder Fenstad (23. kandidat) og Theresa Schei (2. kandidat) har skrevet dette leserinnlegget om dysleksivennlige skoler.

Theresa Schei er andrekandidat for Høyre i Indre Fosen kommune foran høstens kommunevalg.  Foto: Privat

Debatt

Vi vil ha verdens beste skole. Selvfølgelig, alle vil vel det? Veien dit, derimot, har vi ulike meninger om. Vi i Høyre vil ha en skole som gjør elever rusta til å møte fremtiden, som ser alle elever og som hjelper oss å fikse livet. Vi skal ha lærere som gir oss motivasjon, tilpasser undervisningen og som gjør at vi lærer mer. Derfor er vi overrasket over at ingen av skolene våre i Indre Fosen er godkjente som dysleksivennlige. Dette vil vi i Høyre ta tak i.

Dysleksivennlig skole er en sertifiseringsordning av Dysleksi Norge. De jobber også for de med dyskalkuli og spesifikke språkvansker (SSV). Dysleksivennlige skoler har et inkluderende og aksepterende miljø, de har gode systemer og kompetanse på å finne dem som har vansker, og de kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk. I tillegg har alle lærerne på disse skolene kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker.

Dysleksi Norge har en godkjenningsordning for skoler for å bli dysleksivennlige. Høyre vil at alle skoler, også i Indre Fosen, skal godkjennes som dysleksivennlige innen 2021 fordi det løfter alle elever. For å kunne bekjempe forskjellene vi kan se i skolen, er dette helt nødvendig.

Disse skolene har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskap i system og skaper gode rutiner. De evner å se forbedringspotensial og har vilje til å ende praksis.

En dysleksivennlig skole løfter alle elever og reduserer forskjellene. Lese- og skrivevansker er den vanligste grunnen til spesialundervisning i norsk skole. Ifølge tall fra Dysleksi Norge har ca. 5 prosent av alle i Norge lese- og skrivevansker i så stor grad at det kvalifiserer for en dysleksidiagnose. Det er derfor grunn til å tro at også fem prosent av våre elever har dysleksi.

En dysleksivennlig skole er en god skole for alle elever. For å bli godkjent må skolene ha høy kompetanse og gode rutiner for å oppdage og følge opp elever med lese- og skrivevansker, raskt sette inn tiltak og kartlegge og registrere alle elevenes leseferdigheter systematisk. Vi må passe på at ingen elever blir hengende etter. Dette kan være ett av flere tiltak for å sikre nettopp det.

Dette er et helt nødvendig tiltak for å kunne ta et skritt i riktig vei når det gjelder å bekjempe forskjellene i skolen. Vi skal heie frem de som gjør det bra, samtidig som de som henger etter eller sliter med dysleksi skal få den hjelpen de trenger. For i verdens beste skole så skal det være lov å lykkes og det skal være lov å feile.

Skrevet av Julie Waterloo (9. kandidat), Peder Fenstad (23. kandidat) og Theresa Schei (2. kandidat)