Debatt

«Dette skal blant annet gå til flere ansatte i skolen og barnehagen»

«Det er her i Ørland kommune vi lever livene våre», innleder SVs ordførerkandidat Øyvind Næss i dette leserinnlegget.

Øyvind Næss.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Det er her barna våre vokser opp, det er her foreldrene våre blir gamle – og det er her vi skal ha et godt liv. I altfor mange kommuner melder lærere og ansatte i helseomsorgen at de ikke får dagene til å strekke til. Da trenger vi flere ansatte og det koster penger, og her svikter regjeringen norske kommuner og skolebarna og de eldre.

For SV handler distriktspolitikk om moderne lokalsamfunn der det skapes trygge og gode arbeidsplasser og der folk har nærhet til skole, Nav og jobber. Det må være høy kvalitet på barnehager, skoler, helsetilbud og kulturtilbud i hele landet. Kvalitet koster, og derfor foreslår SV over 5 milliarder mer enn regjeringen til kommunene. Dette skal blant annet gå til flere ansatte i skolen og barnehagen.

Også fylkeskommune får mindre i 2020 enn de gjorde i 2019 med regjerings politikk. Kommunaldepartementet varsler en reduksjon i fylkeskommunenes inntekter på mellom 200 og 100 millioner kroner. Regjeringens kutt i fylkenes budsjetter vil ramme elevene i videregående skoler, de som trenger hjelp til oppstart av bedrifter og alle som er avhengig av transport, enten du kjører på fylkevegene med bil eller buss eller ferjer.

Både klima og naturen er truet. Kommunene har et enormt ansvar og må gis muligheter til å få ned egne utslipp, forebygge skader etter ekstremvær og mulighet til å stoppe ødeleggelse av viktig natur. Vi må satse på klimavennlige kommuner, for det som er viktig for folk og framtidige generasjoner.

Regjeringen viser nok en gang hvordan regjeringen prioriterer å gi mer til dem med mest, foran god eldreomsorg og verdens beste skole. Regjeringen kaster i stedet bort pengene på skattekutt og privatisering av omsorg og velferd.

SV er det partiet som foreslår mest penger til kommunene og de viktige oppgavene de har. Det er fordi vi mener at de oppgavene som kommunene har ansvaret for er så viktige. Fordi det handler om hverdagslivet vårt. Og det hverdager det er flest av.

SV for de mange, ikke for de få.

Øyvind Næss

1. kandidat Ørland SV