Debatt

«Man skulle kanskje tro at det betød bokprat, skolebibliotek og bibliotekbesøk. Men neida»

«Jeg synes det er svært påfallende at Bjugn kommune helt ser bort fra sitt eget folkebibliotek som verktøy i forsterket leseopplæring», skriver Morten Olsen Haugen, fylkesleder i Bibliotekarforbundet i dette leserinnlegget.

Bjugn folkebibliotek.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

I april behandlet formannskapet i Bjugn en sak om «Tidlig innsats for grunnleggende lese- og regneferdigheter». Saken var en oppfølging av tidligere diskusjoner om dette, noe som førte til en rammebevilgning på 1 million i 2019-budsjett. I april skulle formannskapet fordele rammebevilgningen. Dette ble omtalt i Fosna-Folket 23. april, med overskriften «Slik kan millionen til å bedre de nedslående skoleresultatene brukes.»

Det er riktig og viktig å være opptatt av resultatene i skolen. Hvis elevene ikke sitter igjen med gode ferdigheter i lesing og regning, vil de være dårlig rustet til å delta i arbeidsliv og samfunnsliv. 

I disse dager er det Sommerles-aksjon i hele Norge. I regi av folkebibliotekene konkurrerer barn fra 5 til 13 år om å lese mest mulig. Tallene for antall sider, bøker og deltagere er mildt sagt imponerende.  Forskerne er ganske entydige: mengdelesning er et viktig virkemiddel for å øke leseferdighetene. Vi som er voksne kan legge til rette for mengdelesning ved å oppmuntre ungene, og ved å hjelpe til med å skape rom og tid for lesning. Ikke minst er det viktig å gi ungene tilgang til mange og interessante bøker i hjem, skole og bibliotek.

Bjugn kommune skal altså bruke en million kroner til tidlig innsats for grunnleggende lese- og regneferdigheter. Man skulle kanskje tro at det betød bokprat, skolebibliotek og bibliotekbesøk. Men neida.

Det mest påfallende ved saken som ble lagt fram for formannskapet var at ordene «bok»/«bøker» og «bibliotek»/«skolebibliotek» er helt fraværende. Man snakker om innkjøp av pc, ipad og apper. Men ikke om bøker.

Jeg vet at det ikke trenger å være noen motsetning mellom «moderne elektronikk» og «gode gamle papirbøker». Det finnes mye godt lesestoff på skjerm og brett, og jeg antar at det finnes apper med gode metodiske løsninger både for leseopplæring og regneopplæring.

Men jeg synes det er svært påfallende at Bjugn kommune helt ser bort fra sitt eget folkebibliotek som verktøy i forsterket leseopplæring. Kommunen eier et svært flott bibliotek i Botngård, som er tett knyttet til Botngård skole. Hvorfor ikke bruke dette som en del av denne innsatsen!? Ekstra innkjøp av populære og egnede barnebøker? Økt bruk av biblioteket?

Denne saken minner meg om en episode fra tegneserien «Lunch», hvor direktøren leier inn et konsulentfirma for å utrede hvordan bedriften skal bli bedre til å utnytte sin interne kompetanse. Eller sagt med andre ord: de går over bekken etter vann.

Morten Olsen Haugen

Fylkesleder i Bibliotekarforbundet