Debatt

«For meg framstår det som en uhyrlighet å kalle det et lån»

Astrid Witsø reagerer sterkt på ordlyden i en annonse fra Norsk Vindkraftforening som sto på trykk i Fosna-Folket i slutten av juni.

Fra utbyggingen av Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn kommune. Snart er 80 vindturbiner på plass i det tidligere så å si urørte fjellområdet.  Foto: Andreas Overvik Alstad

Debatt

I FF fredag 28.06. har Norsk Vindkraftforening//norwea.no en helsides annonse der de takker kommunene på Fosen for at de får låne litt av arealet til å produsere Europas billigste, fornybare energi.

For meg framstår det som en uhyrlighet å kalle det et lån! Det som tidligere i stor grad var urørt natur, er i dag gjennomskåret på kryss og tvers av milevis med veier, og vindturbinene står der og ruver i landskapet. Dette er ikke et lån av natur som kan bli den samme igjen. – Når man låner noe, skal man normalt levere det tilbake i samme stand som det ble utlånt.

Dette er for meg ødeleggelse av naturkvaliteter som har vært en viktig grunn til å bli boende på Fosen. Sorgen over ødelagte turområder kjennes godt.

Vi har sett at vindkraftmotstanden har økt rundt i landet, og folk på Frøya gråter i sorg over natur som ødelegges.

Norsk Vindkraftforening hevder også å produsere Europas billigste, fornybare kraft. Det er selvsagt umulig for undertegnede å motbevise, men det er merkelig at det skal være billigere å produsere billigere vindkraft her, med de store investeringene som må til, enn det er å produsere vindkraft på flatlandet i Danmark, der investeringene nødvendigvis må være langt lavere enn her.

Det hadde også vært interessant å se et regnestykke over energiforbruk og CO2-utslipp for alt som inngår i fra produksjon av vindmøller og anleggsmaskiner/-utstyr, til anlegg av veier og montering av turbiner, transport på sjø og vei, for eksempel for Storheia som jeg ser store deler av hjemmefra. Hvordan ville dette regnskapet se ut i forhold til den samlede produksjonen av energi fra vindkraftverkene i den 20-årsperioden de skal stå? Men det er vel neppe interessant for Norsk Vindkraftforening å regne på dette.

For min del er jeg overbevist om at disse naturinngrepene og investeringene i vindkraft på land, i ettertid vil framstå som både unødvendige og ukloke; ikke minst sett i forhold til klodens behov for å bevare økosystemer og artsmangfold.

Åfjord, 30.06.2019

Astrid Witsø