«Alle blir en vinner, for alle får utfordringer tilpasset seg og sitt mestringsnivå»

«I dag er det dessverre altfor tilfeldig hvorvidt elever med høyt læringspotensial får et tilpasset tilbud eller ikke. Dette må vi gjøre noe med», skriver Theresa Schei og Peder Fenstad i Indre Fosen Høyre i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: NTB scanpix

Debatt

På alle skoler og i alle klasser eksisterer det forskjeller. Det eksisterer forskjeller i interesser og det eksisterer forskjeller i nivå når det kommer til læring. I mange klasser finner du ikke bare Sara på bakerste rad som har falt av pensum for lenge siden, men som har fått tilrettelagt undervisning. Du finner også Håkon på fremste rad som har kjedet seg så mye på skolen, at han har totalt mistet interessen. Vi gjør ikke nok for elever med høyt læringspotensial i skolen og vi har forsømt disse elevene lenge nok nå. Høyre vil ha en endring.

Alle elever har krav på tilpasset opplæring. Elevene i den norske skolen skal kjenne på motivasjon, læring, mestring og utfordringer tilpasset deres nivå. Dette gjelder ikke bare de elevene som har falt bakpå, men også de elevene med høyt læringspotensial. I dag er det dessverre altfor tilfeldig hvorvidt elever med høyt læringspotensial får et tilpasset tilbud eller ikke. Dette må vi gjøre noe med.

Jøsendal-utvalgets rapport «Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial» fra 2016 pekte på at det er utfordringer med regelverksforståelse og regelverksetterlevelse i denne sammenhengen. Når tilpasset undervisning kun gjelder de svakeste elevene, svikter vi de sterkeste. Vi vil ha en skole hvor alle elever, uansett faglig nivå, skal ha noe å strekke seg etter, og få en skolehverdag som er meningsfull. Uten faglige utfordringer for elever på alle nivå, vil ikke mestringsfølelsen og dermed den faglige utviklingen oppnås. Dette er svært uheldig.

Det at faglig sterke elever skal få større utfordringer, skal selvfølgelig ikke gå på bekostning av hjelpen de svakeste elevene får. Det vi derimot ønsker er at vi i større grad skal åpne opp for at elever kan få ta fag på trinnet over seg. Om du for eksempel går i 10. klasse og synes matten er for enkel, bør det ikke være et problem å få ta matematikk sammen med noen på videregående. Alle elever skal få utnytte sitt potensiale.

Vi i Høyre vil også ta initiativ til å samle gode eksempler fra kommuner i Trøndelag om hvordan de jobber for å gi de elevene med høyt læringspotensial større utfordringer slik at vi kan lære av hverandre og finne nye strategier og løsninger. Opplæringsloven inneholder flere verktøy som har potensial for å ivareta de evnerike elevenes behov for faglig tilrettelegging og godt skolemiljø, men det må fremdeles jobbes med både kompetanseheving og økende bevissthet om særskilte utfordringer for elever med høyt læringspotensial og ulike måter å imøtekomme disse på.

Skolen er den viktigste arenaen vi har for personlig utvikling og utfoldelse. Uten utfordringer tilpasset elevene sitt nivå, feiler man med å oppnå dette, og det er nettopp slik forskjellsskolen oppstår. Skolen må tilpasses de enkelte elevene, uansett faglig nivå. Slik forsvinner «taper- og vinnerklassene»: Alle blir en vinner, for alle får utfordringer tilpasset seg og sitt mestringsnivå. For det er ikke evnen og viljen til å tilpasse som skaper forskjellene i skolen, det er motvilligheten.

Theresa Schei
(2. kandidat for Indre Fosen Høyre)
Peder Fenstad
(23. kandidat for Indre Fosen Høyre)