«Jeg blir provosert og trist over hvordan politikere og journalister snakker og skriver om oss»

Styrer Guro Kjersheim Skogen ved barnehagen Læringsverkstedet Ervika i Bjugn inviterer i dette leserinnlegget kritiske politikere og journalister til å komme og tilbringe en dag i barnehagen.

  Foto: Læringsverkstedet Ervika

Debatt

Jeg ønsker at fokuset skal snu fra økonomi og mistenkeliggjøring, til å se den gode kvaliteten vi har i barnehagene våre. Innholdet som er i barnehagen må få en større plass i diskusjonen.

Jeg blir provosert og trist over hvordan politikere og journalister snakker og skriver om oss. Det er arbeidsgiveren min som blir hengt ut, og som må hele tiden svare opp for økonomien. Men ingen er interessert i å se og snakke om hva pengene brukes til. For pengene går til kvalitet. Likevel er det ingen av kritikerne til private barnehager som vil snakke om kvalitet. Dersom politikere og journalister hadde tatt seg bryet, så ville de ha sett at visjonen til Randi og Hans Jacob Sundby, våre eiere, faktisk er levendegjort hver eneste dag.

Det er ikke rart det oppstår forakt for politikere, når mange av dem som kritiserer private barnehagekonsern nekter å forholde seg til fakta. Det virker som om kritikerne har bestemt seg for at de ikke vil forstå. Vi har heldigvis et godt samarbeid med Bjugn kommune, men debatten som pågår rundt oss påvirker oss også.

Vår jobb er først og fremst å ha barna i fokus. Det er dem vi er her for. Vi er ikke her for å krangle med politikere som farer med myter og usannheter. Jeg burde egentlig ikke brukt tid på å skrive dette innlegget for å korrigere feilinformasjonen og de dårlige holdningene politikere og andre kritikere legger for dagen.

Kritikken mot oss som barnehagekonsern er urettmessig. Nettopp fordi vi er mange så løfter vi i flokk. Sammen styrker vi kompetansen gjennom interne kurs og opplæring, kontinuerlig kvalitetsforbedring. Og vi blir bedre når kvalitetskontrollen i tillegg blir gjort av andre i Læringsverkstedet. Vi har jevnlige møter på tvers av barnehagene for å arbeide med fag og ledelse. Og ikke minst, vi bygger samhold i barnehagen, mellom barnehagene og i hele konsernet. Når det går bra med noen barnehager, så kan de hjelpe dem som det går mindre bra med. Akkurat som når noen kolleger har behov for hjelp, så stiller vi opp for hverandre. Vi har et eierforhold til barnehagen vår og vi er stolte over å jobbe for Læringsverkstedet.

Kollegene mine og jeg har alle valgt å være her i Læringsverkstedet fordi vi ønsket det. Vi er veldig fornøyde, og vi er stolte over å ta en del i det fellesskapet Læringsverkstedet har. Gjennom den gode delekulturen vi har konsernet, så får vi tips og råd fra kolleger i andre barnehager, og vi kan dele våre tanker og erfaringer. Når vi deler pedagogisk materiell, så gjør det at den enkelte kan tilpasse andres ideer slik de mener er best. Og vi får utøvd vårt faglige skjønn i en større sammenheng. Vi kan utruste barne- og ungdomsarbeiderne og assistentene til å ta mer ansvar, og dermed hever vi alle som jobber i barnehagen. Det gir god kvalitet, når en viser tillit, anerkjennelse og ansvarliggjøring av alle roller i barnehagen. Når vi jobber med temadager gjennom året, er vi sikret at vi har nådd målene som står i rammeplan for barnehagene. Vi har satt pedagogikken og arbeidsmåter inn i et system, som gir pedagogene et oversiktlig system.

Vi lykkes med kvaliteten i barnehagen vår fordi alle hos oss er fornøyde. Jeg har aldri kunnet jobbe for en arbeidsgiver som ikke hadde gjort det ordentlig.

Nettopp fordi vi har et så stort engasjement for barnehagen vår og at vi får så god hjelp fra alle andre i Læringsverkstedet, så viser foreldreundersøkelsen at vi lykkes å skape gode opplevelser for barna i barnehagen vår.

Jeg inviterer herved kritiske politikere og journalister til å komme og tilbringe en dag med oss og barna for å se hvordan en barnehagehverdag er hos oss. Og jeg utfordrer dem til å snakke sant om det de erfarer. Vil alt være perfekt? Nei, det vil det ikke. Men jeg skal love at det er høy kvalitet på det arbeidet som gjøres, og vi vil vise hvordan vi jobber for å bli stadig bedre.

Guro Kjersheim Skogen
Styrer Læringsverkstedet Ervika