Debatt

«Telenors innsats på Fosen har alltid blitt godt mottatt av kundene»

Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor Norge svarer Per-Arne Sæther i Rissa kraftlag og hans leserinnlegg om fibernett.

Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor Norge  Foto: Telenor Norge

Debatt

Per-Arne Sæther i Rissa kraftlag spør i Fosna-Folket om Telenor har mistet samfunnsperspektivet og viser til at Telenor avvikler kobbernettet og bygger ut fiber i Åfjord sentrum, hvor Rissa kraftlag har fiber fra før.

Telenor har i en årrekke hatt tung tilstedeværelse i Åfjord og nærliggende områder. Kjernen i saken er at innbyggerne nå kan glede seg over bedre og mer moderne bredbåndsteknologi fra flere tilbydere i Åfjord sentrum - framfor å være prisgitt monopolet til Rissa kraftlag.

Konkurranse er noe som kommer kundene til gode, og Telenor tilstreber å være aktivt tilstede i de områdene der kundene er tjent med å ha flere fiberaktører.

I Åfjord har Telenor sammen med både kommunen og Fylkeskommunen gjennomført flere utbygginger utenfor sentrumsnære strøk, både til private husholdninger, bedrifter og virksomheter. Vi har investert et tosifret millionbeløp i blant annet Harsvika, Stokksund, Revnes, Seterlia og sørget for fiberforbindelse til Linesøya og Stokkøya via sjøkabel. I tillegg forventer vi å bli ferdig med fiberutbyggingen til Herfjorden, Eide-Humstad og Rånes i løpet av neste år.

Telenors innsats på Fosen har alltid blitt godt mottatt av kundene – også blant kunder i Åfjord sentrum. Det tar vi som et tegn på at fremtidsrettede fiber- og TV-tjenester fra Telenor er velkommen og relevante for publikum.

Samtidig står Norge overfor et stort teknologiskifte og huser verdens mest digitale innbyggere. Telenor skal bygge et nett som møter det behovet befolkningen har for digitale tjenester i fremtiden. Derfor har vi varslet at vi faser ut det over 100 år gamle kobbernettet til fordel for mer fremtidsrettede løsninger som kan levere telefoni og bredbånd over teknologi tilknyttet fjerde generasjons mobilnett (4G), fiber og etter hvert også 5G.

Telenors aktive fiberutbygging på Fosen er også et ledd i tilrettelegging for fremtidens utbygging av 5G-nett. Åfjord og omegn er selvsagt intet unntak.

Vi ønsker også Rissas tilstedeværelse velkommen og håper kraftlaget vil være med å ta et felles ansvar for innbyggerne på Fosen-halvøya.

Arne Quist Christensen

Moderniseringsdirektør i Telenor Norge