Debatt

«Om vi summerer dette, så blir det betydelige summer som belastes kommunens økonomi i mange år framover»

Ivar Rostad i KommuneLista etterspør i dette leserinnlegget en bedre oversikt over hva en ny videregående skole i Vanvikan vil koste Indre Fosen kommune årlig.

Kommunelistas toppkandidat Ivar Rostad.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

Pensjonistpartiets leder Harald Fagervold gikk i F-F ut og foreslo å sette utbyggingen av videregående i Vanvikan på vent i 2 år. Hastverk er lastverk og det kan se ut som prosessen presses fram uten nødvendige avklaringer om berørte eiendommer og havnas framtid. Slik saken nå står kan vi vanskelig forstå at arbeidet med igjenfylling kan startes opp i høst, noe som dermed vil føre til utsatt byggestart. Kan man ikke like godt ta en tenkepause slik at ting kan avklares og gjennomføres på ryddig vis? Kommunelista støtter derfor Pensjonistpartiets utspill og vil at det skal gjøres grundigere avklaringer om hva dette prosjektet faktisk innebærer for kommunen.

Vi forstår godt at Høyre hverken ønsker utsettelse, eller at fakta belyses. Jo flere balanserte fakta om saken som kommer fram, jo mer vil både fylke og velgerne forstå at dette kan bli et risikabelt og dårlig prosjekt for alle parter. Derfor ønsker nok Høyre å presse dette igjennom så raskt som mulig. Prestisjen er nok det viktigste.

Dersom saken er så godt opplyst og utredet som politikerne i Høyre mener, så må de da kunne vise oss utredningen samt hvilke økonomiske estimater som ligger til grunn. Hvor mye vil videregående i Vanvikan koste Indre Fosen pr. år? Få tallene på bordet!

Fram til nå så har fylkeskommunen vært en netto bidragsyter til kommunene gjennom leie av idrettsanlegg, haller, svømmebasseng m.m. Fra og med nåværende regime så snues dette på hodet, og pengestrømmen går ut av kommunen. Hvor mye må kommunen kompensere for tapet av disse inntektene?

Kommunen har vedtatt å bruke 38 millioner til gjenkjøp av skolene og klargjøring av tomt. Med 2,5-3% rente nedbetalt over 20 år blir dette ca. 2,5 mil. pr år som belastes kommuneøkonomien. Så er det leieforpliktelsene som kommunen vil inngå med fylkeskommunen: Auditorium/kultursal, serveringslokaler, voksenopplæring, kontorer mm. Hvor mange kvadrat er det snakk om, og hva blir leieprisen? Behovet tilsier et par hundre kvadrat, og selv med kvadratmeterpris i det lavere sjiktet, så snakker vi om flere millioner kroner pr. år. Hva er det virkelige estimatet?

Hva vil oppgradering av infrastruktur som vann, avløp, kloakkhåndtering, brann m.m. koste? Vi snakker om behov til 300-400 hundre flere personer enn i dag. Hadde det vært private utbyggere til industri og boligformål, kunne slike oppgraderinger blitt belastet disse. Her må nok kommunen dekke det meste selv. Slike oppgraderinger blir fort flere 10-talls millioner som igjen må lånes. Hva blir prisen pr. år?

I tillegg får vi Indirekte kostnader eller bortfall av inntekter som ved at det eksempelvis legges til rette for at lærere og elever skal kunne bo i Trondheim. Dette burde også vært utredet og belyst..

Om vi summerer dette, så blir det betydelige summer som belastes kommunens økonomi i mange år framover. Snakker vi om 4, 8 eller 12 mil. pr. år? Om ikke Høyre vil vite, så bør velgerne få vite.

Dersom Fenstad oppfatter at det ikke er stor motstand imot dette så kan det være lurt å se litt utover sin egen omgangskrets. Det er uansett hans og Høyres eget problem. Saken er ikke avgjort slik Fenstad hevder. Kommunelista vil være en garantist for dette om vi i sammen med samarbeidende partier får nok stemmer. Vi avviser også at KommuneLista er ansvarlig for spliden i kommunen. Spliden er en følge av en meget dårlig gjennomført prosess som Høyre og de andre store partiene selv må ta ansvaret for.

Ivar Rostad
KommuneLista