Debatt

«Kommunen har egentlig en solid økonomi, en av de beste i landet»

Pensjonistpartiets Harald Fagervold og Jan Stølen oppsummerer i dette leserinnlegget de siste fire årene i Indre Fosen kommune.

Harald Fagervold.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

Pensjonistpartiet i Indre Fosen ser tilbake på nok en periode i politikken.

Og hva huskes best?

Uten tvil: Alt styret omkring bygging av en ny Videregående skole i Vanvikan. Det har lammet kommunens drift og tatt all oppmerksomhet fra det kommunen skal jobbe med.

Pensjonistpartiet mener at dette er en besynderlig prosess, som nok startet allerede mens Rissa og Leksvik eksisterte. Men hvem fant ut at det var lurt å legge ned to velfungerende skoler som ligger i de gamle kommunesentrene og bygge en ny der ca 8 % av innbyggerne bor? Og i tillegg pålegge kommunen utgifter i mange-millionerklassen?

Bakgrunnen skal være at « vi må ha en skole som har minst 300 elever, ellers blir de nedlagt.» Verken Rissa vgs eller Leksvik vgs har 300 elever.

Men det har ikke Åfjord vgs, heller. Langt ifra.

Ingen skal rive den. Tvert imot, de skal bygge ny!

Den nye vgs i Indre Fosen får en prislapp på bortimot en halv milliard! Merkelig at Fylkeskommunen bruker så mye penger på noe de ikke har behøvd. I mens har de ikke råd til vedlikehold av fylkesveier, og de legger ned bussruter og Helsebuss. Og Fylkeskommunen er blakk og nedlånt!

Merkelig.

PP husker også andre ting. Noe som ikke kommer ofte nok fram, er at kommunen har egentlig en solid økonomi, en av de beste i landet.

Riktignok kunne drifta gått bedre, mange enheter driver over budsjett, men kommunen har kapitalverdier( aksjer i Trønderenergi, Fosenkraft, NTE og egne fond) for til sammen godt over en milliard.

Hvilke andre kommuner har det?                                               

Riktignok har kommunen store lån, men avkastningen av kapitalverdiene dekker utgiftene til renter og avdrag på lånene. I tillegg er ca 300 mill av lånene selvfinansierende.

Og det er satt av 24 mill. i fond siste år, og det var et liknende beløp i økt skatteinngang.

PP er redd for diskusjonen om eiendomsskatt. Vi lover: PP vil aldri stemme for eiendomsskatt!

PP mener at kommunen har et meget godt helsevesen, selv om vi med jevne mellomrom mottar brev fra pårørende  om at alt ikke er på stell. PP har gjentatte ganger lagt fram interpellasjoner i Kommunestyret, der innholdet har vært spørsmål/ kritikk omkring helse og eldre.Vi har nå fått nedsatt en gruppe som skal vurdere mangler/arbeidstid/ bemanning, betalt av KS. PP er spente på dette.

PP sitter igjen med en følelse av at ytterpunktene i kommunen kommer noe i bakleksa. Leksvik mista jo sitt kommunesenter og det gamle Stjørna blir lett glemt. Gammelveien til Sørfjorden er fra steinalderen.Men nå er det vel bestemt at Stjørnfjordbrua kommer, med helt ny vei fra Fevåg til Rissa. En ny vår for Fevåg , Hasselvika og  Stjørna. Og PP sin leder er nå innvalgt i ledelsen for bruselskapet.

Tilgangen på tomter i kommunen er et sorgens kapittel. PP skylder på arealkontoret, som ikke regulerer områder fort nok. PP ser ingen annen råd enn å sette kontoret på sidelinja og tinge inn profesjonell hjelp.

Arbeidsledigheten er lav, men det er pendlernes ære. De skjuler at mange hundre hadde vært arbeidsledige, dersom de ikke hadde tatt støyten og pendlet til Trondheim, og tatt mange millioner skattekroner tilbake. Faktisk mer enn 100 mill. kr.!

Industrien går godt og det skjer nå svært interesanne ting på Kvithylla og flere andre steder. Indre Fosen har mer enn ti ganger så mange teknologiske bedrifter som noen annen kommune på Fosen!

Skoler skal bygges på Stadsbygd og Vanvikan, barnehage i Vanvikan. Og Eldresenteret i Stadsbygd  har allerede reist seg.

Nå får det være nok mimring. Nå ser PP fram mot 9.september.

Harald Fagervold, førstekandidat på lista til kommunevalget, PP

Jan Stølen, andrekandidat på lista til kommunevalget, PP