Debatt

«Inntrykket er at det viktigste er å sverte den nye videregående skolen eller å svartmale politikerne og administrasjonen i kommunen»

Daniel Lyngseth Fenstad, leder i Indre Fosen Høyre, svarer her på et tidligere leserinnlegg fra Kommunelistas Ivar Rostad.

Daniel Lyngseth Fenstad vil ha fortgang i skoleutbyggingen.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

Rostad bør stille seg spørsmålet om det ikke er han selv som diskvalifiserer Indre Fosen som kandidat for å få sykepleierutdanning på Fosen. Sannheten er at lokalisering av desentralisert sykepleierutdanning enda ikke har vært tema blant kommunene på Fosen eller Fosen Helse IKS. Det er heller ikke sant at nærhet til sykehjem, legesenter eller andre kommunale tjenestefunksjoner er av noen som helst betydning for hvor tilbudet lokaliseres.

I dag tilbyr NTNU treårig heltids desentralisert sykepleierutdanning ved fire studiesteder i Trøndelag. Ordningen innebærer at studentene får veiledning og undervisning via skjerm på det lokale studiestedet og ferdighetstrening i universitetets simuleringsenhet på campus Øya i Trondheim. Praksisstudier foregår ved forskjellige institusjoner, uten krav om nærhet til studiestedet.

Fosen Helse IKS arbeider for å opprette et slikt tilbud på Fosen, der opptaket geografisk avgrenses til Fosen som region. De sier at de enda ikke har kommet så langt at lokalisering av tilbudet er et tema. Lokalisering har heller ikke vært et tema i kommuneadministrasjonen. Det er mye viktigere å sikre at tilbudet kommer til Fosen, enn å allerede nå forskuttere hvor tilbudet skal være.

Det mest problematiske med Rostads agenda, er at han verken forholder seg til fakta eller later til å ha et ønske om å gjøre det. Inntrykket er at det viktigste er å sverte den nye videregående skolen eller å svartmale politikerne og administrasjonen i kommunen. Sykepleierstudiet er et universitetsstudium og har i utgangspunktet ingenting med videregående skole å gjøre. Et viktig kriterium for lokaliseringen er at læringsstedet har gode videokonferansefasiliteter, siden det meste av undervisningen vil foregå via nettet. Det er ingen krav til nærhet til helseinstitusjoner.

I årene framover vil behovet for kvalifiserte helsepersonell øke. Desentralisert sykepleierutdanning på Fosen er viktig for å sikre rekruttering av kompetent arbeidskraft lokalt, samt å gjøre utdanningen tilgjengelig og aktuell for flere. Først og fremst må vi få til studiet på Fosen, diskusjonen om lokalisering får vi ta når det blir aktuelt. Én ting er i alle fall sikkert, Indre Fosen blir ikke mer kvalifisert av at Rostad snakker ned Indre Fosen og de tilbudene vi har i kommunen.

Daniel Lyngseth Fenstad

Leder Indre Fosen Høyre