Debatt

«Men å opprettholde skolen i Fagerenget ble for dyrt»

Halvor Schanche har skrevet dette leserinnlegget om kommunale nedskjæringer og investeringer.

Fagerenget skole i Lysøysund.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

En politikers tanker om hvor de kommunale nedskjæringene bør komme.

Fredrik Sandness utdyper sine tanker i et innlegg i FF om hvordan livet som fersk politiker kan være. Det er prisverdig at politikere er villige til å analysere og evaluere sin politiske innsats. Men vi ser sjelden noe større ansvar når de kommunale underskuddene bli presentert. Som medlem av Aps gruppe er det nok en illusjon å tro at en kan dissentere i tid og utid.

Sandness sitt postulat om hvor de nødvendige nedskjæringene i Bjugn/Ørland bør komme, bærer nok preg av ønsketenkning, men som deles av mange. At nedskjæringene først og fremst skal skje på ikke-lovpålagte tjenester og ledelsesnivå, slik den økonomiske ståa er, er vi vel alle enige om.

Men det som imidlertid skjer av aktivitet i indre Botngård for tiden, ser bort fra skoleutbyggingen, er vi nok mange som stiller spørsmål ved.  Er det lovpålagt å skifte kunstgressdekke inne i Fosenhallen? Nei. Det pågående arbeidet utenfor Fosenhallen med kunstgressbane i full størrelse, kan grunnet gunnforholdene i øvre del av banen, lett bli et økonomisk mareritt. Lovpålagt? Nei.

I et avisinnlegg for noen år siden antydet jeg nødvendigheten av nedsatt hastighet på RV710 ved Haugen-krysset.  Det ble avvist av veimyndighetene som unødvendig for trafikksikkerheten.  Nå blir det rundkjøring og ca.20-30 km/t. til ca 20 mill.kr. Alt betalt av Bjugn kommune med lånte midler. Heller ikke det var lovpålagt.  Men å opprettholde skolen i Fagerenget ble for dyrt, selv om det er lovpålagt å gi våre barn skolegang.

Halvor Schanche