«Flere er redd for flått enn å møte bjørn eller ulv i norsk natur»

Nå slår EU på stortromma ved å bevilge 55 millioner kroner til forskning på flått, skriver redaksjonssjef Terje Dybvik i denne kommentarartikkelen.

Illustrasjonsbilde av en flått.  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Debatt

Flåtten har vært en gjenganger i mediene hver eneste sommer de siste tiårene. De blodsugende middene har økt i omfang. Mange frykter for blant annet sykdommen borreliose, som en følge av at borrelia-bakterier har kommet inn i blodbanen. Undersøkelser har vist at flere er redd for flått enn eksempelvis å møte bjørn eller ulv i norsk natur.

Det er flere årsaker til at flåtten både i antall arter og i omfang har økt de senere årene. Mildere vintre blir framholdt som et viktig moment av en del. Andre trekker også fram at økningen av hjortevilt er en viktig årsak. Men ekspertisen er ikke alltid enig seg imellom om årsakssammenhengene.

Nå slår EU på stortromma ved å bevilge 55 millioner kroner til forskning på flått. Ifølge NTB skal partnere fra seks land, i tillegg til Norge, samarbeide om et treårig prosjekt. Det har fått betegnelsen NorthTick. Sørlandet sykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer blir de sentrale norske partnere i prosjektet.

Målet med det hele er å bli bedre på å informere om risikoene med flått og hvordan man skal kunne forebygge. En annen faktor som nevnes, er at helsevesenet også har behov for mer kunnskap om hvilke sykdommer man risikerer å få som følge av flåttbitt. Og ikke minst hvordan disse sykdommene kan diagnostiseres.

Alt i alt må dette sies å kunne bli flott forskning om flått, forskning som forhåpentligvis vil virke opplysende for både brukere av skog og mark og helseekspertisen.

Terje Dybvik
Redaksjonssjef