«Vi kunne ha vært en sterk kandidat for å få sykepleierutdanningen på Fosen»

Sykepleierutdanning – har Indre Fosen diskvalifisert seg selv? Spørsmålet stilles av Ivar Rostad, KommuneLista, i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: NTB scanpix

Debatt

Nå har mulighetene for å få etablert sykepleierutdanning i Fosen aktualisert seg igjen. Det er snakk om en desentralisert avdeling under NTNU som nå Fosen Helse IKS og universitetet arbeider med sentrale myndigheter for å få realisert.

Dette er gode nyheter for regionen, og Indre Fosen burde selvsagt vært aktiv i konkurransen for å få dette lagt hit. Dessverre så er nok den muligheten forspilt dersom Videregående og helsefag utdanningen blir flyttet bort fra kommunens sentrum der sykehjem og legesenter ligger. Rissa Videregående og Rissa Sykehjem har gjensidig stor nytte av å være lokalisert vegg i vegg med hverandre. Hvordan dette skal kompenseres i Vanvikan er det ingen som har kunnet svare på.

I Rissa har vi et av Fosens største, best utstyrte og veldrevne sykehjem. Vi har også legesenter med lab og andre fasiliteter. Tannlege, psykisk helsevern og flere andre tjenester er også nært lokalisert i kommunens sentrum. Sammen med helsefagutdanningen på videregående kunne Rissa og Indre Fosen ha vært en sterk kandidat for å få sykepleierutdanningen på Fosen.

Kommunens sentrum i Rissa burde ligge godt til rette for dette. Med helseinstitusjonene, barnehager, den store grunnskolen, videregående, voksenopplæring, folkehøgskolen og det øvrige tjenestetilbudet, så burde det egentlig ligge til rette for å bygge opp et sterkt skole og utdannings-senter i Kommunen. Kommunens sittende politikerne ser dessverre ikke ut til å være opptatt av slike ting. Viktige institusjoner flyttes ut og kommunens sentrum svekkes gradvis. Hvor er det politiske engasjementet?

Slik situasjonen har blitt så er det lite trolig at Indre Fosen blir aktuelt for sykepleierutdanning eller annen høyere utdanning for den slagsskyld. Det viktig binde-leddet, videregående – blir borte. Svekkelsen av kommunens sentrum vil også bli en hemsko når lokaliseringen av andre viktige tjenester og institusjoner for Fosen skal avgjøres. Å styrke kommunens sentrum vil være en ubetinget fordel for alle innbyggere i kommunen. Uten et tydelig kommunesentrum vil både det allmenne tjenestetilbudet, så vel som kommunens generelle økonomi kunne bli svekket.

Ivar Rostad
KommuneLista