«Som fersk lokalpolitiker var jeg med på å legge ned en skole. Det kommer jeg ikke til å gjøre igjen»

Nedskjæringer bør først og fremst skje på ikke-lovpålagte tjenester og ledelsesnivå i nye Ørland kommune, skriver Fredrik Sandness (Ap) i dette innlegget.

Fredrik Sandness (til venstre). Her sammen med varaordfører Hans Eide (Sp) i Bjugn.   Foto: Ina Marie Haugen

Debatt

Viser til foreslåtte kutt i oppvekstsektoren i Nye Ørland kommune, der det foreløpig er lagt opp til drastiske tiltak som å legge ned både barnehage og skole, og redusering av bemanning for å møte et nedtrekk på seks prosent i drifta for Ørland kommune fra og med 2020.

Bjugn og Ørland kommuner har tatt ansvar for å gjøre seg attraktiv i forbindelse med vedtaket om å legge den nasjonale kampflybasen til Ørland. Nå er det på tide at vi som politikere også tar ansvar for de handlinger som har ført oss inn i dette valget om hvor skal vi ha nedskjæringer, og ikke. Vi kan vel alle være enige om at vi ikke skal male fanden på veggen, velge å være positive etc., men da bør vi sannelig være såpass at vi kommer med gode svar på hva vi skal gjøre.

Er det riktig av oss politikere å la nedskjæringer gå utover våre barn og unge, som direkte konsekvens av investeringsnivået vi nå har hatt?

Som fersk lokalpolitiker var jeg med på å legge ned en skole. Det erkjenner jeg lett var en stemme jeg skulle vært foruten. Det kommer jeg ikke til å gjøre igjen, uansett plassering eller størrelse. Vi trenger de skoler og barnehager vi har i Ørland kommune, og nedskjæringer bør først og fremst skje på ikke-lovpålagte tjenester og på ledelsesnivå i Ørland kommune.

Arbeiderpartiet mener at våre barn, unge og fagarbeidere er de vi trenger mest, og bør skjermes for nedskjæringer.