«På Brekstad har vi nå en forvokst idrettshall. Den hadde vi bruk for – men hadde vi råd?»

«Nye Ørland kommune mangler førtitre millioner for å få sitt første budsjett i balanse», framholder Dagfinn Aune i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Jeg skriver summen med bokstaver, siden det er tydelig at styrende politikere ikke helt forstår tallenes betydning. Ikke bare har de brukt opp sparepengene – det var jo fort gjort – men låneopptakene nådde hittil ukjente høyder. To milliarder skylder vi snart diverse banker, og da har jeg ikke nevnt rentene. Femti millioner i året, er det noen som sier. Og avdragene som blir av samme størrelse.

Selvsagt har vi fått mye for pengene. På Brekstad har vi nå en forvokst idrettshall. Den hadde vi bruk for – men hadde vi råd? Styrende folk har stått fram og forsikret at ingen andre deler av kommunen vil merke pengebruken: Helse og omsorg. Skole og barnehage. Annen kultur.

Noen partier har hatt ord på seg for å være mer økonomisk ansvarlige enn andre. Vi vet hvem de er, men vi tror vel ikke lenger på dem?

Legg ned skoler, sier noen. Legg ned barnehager. Reduser bemanning innen omsorg.

For noe tull! De skolene som kunne legges ned, er jo allerede lagt ned. Og reduksjon i bemanning betyr hardere arbeidsmiljø og flere sykmeldinger. Og selvsagt en rekke andre negative konsekvenser.

Folket – velgerne – sier NEI til stygge kutt i velferden. Men da blir kommunens utgifter de samme. Ergo må inntektene økes. Velferd koster. Vil vi ha velferd, må vi betale. For pengene er brukt opp med vitende og vilje, av «ansvarlige» politikere. Sier vi NEI til kutt i velferd, må vi samtidig si JA til å gi kommunen større inntekter. Det betyr JA til eiendomsskatt.  Men det tør nesten ingen å si, enda alle må forstå at det ikke finnes noen vei utenom. Det kan vi takke de «ansvarlige» for.

Påtroppende rådmann ber velgerne plage politikerne med spørsmål knyttet til økonomi: Hvor skal pengene komme fra? Hva skal de brukes til?

De som har tømt kommunenes kilder, må gi oss troverdige svar. Foreløpig har det ikke skjedd. Lettvinte og populistiske svar av typen: «Det ordner seg nok», har dominert.

La de som har brukt pengene ta de upopulære beslutningene. Denne gangen tror jeg ikke velgerne glemmer!

Dagfinn Aune