«Til Regjeringen. Fra Ørland kommune»

Kommunestyret i Ørland kommune skriver i dette brevet til regjeringen at familien Abbasi må få bli i landet. Kommunestyret vedtok å sende brevet til regjeringen mot to stemmer.

Brekstad sentrum, med rådhus, lensmannskontor, tinghus og kultursenter.  Foto: Ina Marie Haugen

Debatt

Til Regjeringen

Fra Ørland kommune

La familien Abbasi bli.

Familien Abbasi, mor og 3 barn, ble lørdag morgen kl. 0500 pågrepet av politiet i deres hjem på Møllenberg i Trondheim. Derfra ble de kjørt til Røros flyplass og sendt derfra til Gardermoen og Trandum for videre transport til Afghanistan via Tyrkia. Etter at mor, pga helsetilstand, ble sendt hjem til Norge, ble de tre ungdommene på 22, 20 og 16 år forsøkt sendt alene til Afghanistan. De to yngste har aldri vært der, den eldste var så liten da familien forlot Afghanistan at han ikke har noen minner derfra.

Ørland kommunestyre mener forsøket er et klart brudd på barnekonvensjonen, artikkel 9 punkt 1, hvor det står det følgende: «Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever adskilt og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo.»

Kommunestyret i Ørland registrerer med lettelse på at transporten til Afghanistan er stanset i denne omgang, men mener det er behov for en grundig gjennomgang av virkemiddelbruken i denne saken. Kommunestyret ber regjeringen sørge for at dette skjer og at praksis endres med umiddelbar virkning. Kommunestyret ber om at familien returneres til Trondheim med garantier om at det ikke vil bli foretatt nye forsøk på transport til Afghanistan.

 I Ørland kommune har vi mange godt integrerte flyktninger og kommunestyret I Ørland kan ikke godta denne behandlingen av barn og voksne. Dette er ikke retur av flyktninger, men deportasjon.