Debatt

«I de siste årene har altså to videregående skoler fått navn som løfter kystfolket»

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) mener Johan Bojer videregående skole er et glimrende navn på nyskolen i Vanvikan.

Tore O. Sandvik. 

Debatt

3. juli er det 60 år siden forfatteren Johan Bojer døde 87 år gammel på Oppdal etter sitt årvisse besøk i Rissa.

Bak seg hadde han et massivt forfatterskap med leserskare i en rekke land. Ikke minst står kystromanen «Den siste viking» som en bauta om kystfiskerne og torsken. 

Derfor er det så inderlig bra at Fylkestinget i Trøndelag, nå samlet på Oppdal, med overveldende flertall vedtok at det nye navnet på den nye videregående skolen vi skal bygge i Indre Fosen, blir Johan Bojer videregående skole.

I Rissa ligger museet Kystens Arv med båtbyggeri. Der bygges fremdeles klinkbygde båter med råseil, slik vikingene gjorde da Norge og Danmark dominerte Nord-Europa med uovertruffen skipsteknologi. Åfjordbåten er ivaretatt og bygges fremdeles på museet. Fra Kystens Arv kan du se over til Ladehammeren, hvor visstnok båtbyggeriet som bygde Ormen Lange i sin tid lå. Slik bindes tidlig vikinghistorie sammen med den siste viking - Lofotfiskeren.

Avdøde Fylkesmann Jørn Krog var en havets mann, tross sin oppvekst på Røros. Han var departementsråd i Fiskeridepartementet før han ble Fylkesmann i Sør-Trøndelag. Jørn var opptatt av kystkulturens plass i den nasjonale bevisstheten, og mange var svært takknemlige for kronikken Jørn skrev om hvordan kysten ble utelatt som symbolbærer i nasjonsbyggingen og senere i læreplanverkene. Det ble stabburene, ikke naustene som ble satt opp på Folkemuseene. Mange kystfolk ble stolte og takknemlige over at Jørn løftet fram denne delen av vår kultur. For meg er vedtaket idag også et minne om Jørn og kystfolket.

Så er det moro at barnebarnet til Johan Bojer, Jan Bojer Vindheim, også fikk være med på navnevalget her på Oppdal denne uka.

I de siste årene har altså to videregående skoler fått navn som løfter kystfolket; Guri Kunna vgs på Hitra/Frøya og nå Johan Bojer vgs.

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører