Debatt

«At SV nå – i stedet for å videreutvikle sektoren – ønsker å rive suksessen i småbiter, er for oss uforståelig»

Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), svarer på Øyvind Næss (SV) sitt innlegg om private barnehager og skoler.

Marius Iversen. 

Debatt

Velferdstjenester bør måles på kvalitet og ikke på hvem som driver dem. Ordførerkandidat Øyvind Næss i Ørland SV ser ut til å mene det motsatte.

I et debattinnlegg i Fosna-Folket skriver Næss om barnevern, helse, omsorg og barnehage. Han skriver som om alle problemstillinger som er relevant i én sektor, er like relevant overalt hvor det er private aktører. Og han skriver om enkelteksempler som om de er representative for helheten.

Argumentasjonen er velkjent. Det handler om dårligere lønns- og arbeidsvilkår, lavere bemanning hos private tilbydere enn i kommunene – og store penger som sluses ut av landet.

SVs ordførerkandidat vil innføre forbud mot privat fortjeneste på all offentlig finansiert velferd – helt uavhengig av kvaliteten på tjenestene som leveres, og åpenbart helt uavhengig av hvor gyldig hans egen argumentasjon er.

En konsekvens av en slik politikk vil være at eiere ikke vil kunne få noe økonomisk tilbake for den ulønnede, ekstraordinære innsatsen de har gjort for å bygge opp unike barnehager.

En annen konsekvens er dyrere tjenester for innbyggerne, uten at kvaliteten går opp. For bildet Næss tegner, stemmer ikke med virkeligheten i barnehagesektoren:

  • Faktum er at minst 95 prosent av alle ansatte i private barnehager er omfattet av tariffavtaler som er framforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner.
  • Faktum er at det legemeldte sykefraværet i private barnehager siden 2012 har vært vesentlig lavere enn i kommunale barnehager.
  • Faktum er at alle kjente brukerundersøkelser publisert de siste ti årene viser at foreldre er litt mer fornøyd med private enn med kommunale barnehager.
  • Faktum er at bemanningsnormen og pedagognormen som er innført vil rette opp nesten alle forskjeller i bemanning i sektoren.
  • Faktum er at kun to promille av inntektene til ordinære, private barnehager gikk til utbytte for eierne.

I tillegg har Agenda Kaupang regnet ut at det offentlige sparer i snitt 2,3 milliarder kroner i året på å bruke private barnehager, sammenlignet med om alle barnehager hadde vært drevet i offentlig regi.

I innlegget gjentar Øyvind Næss SVs mantra om at skattepengene skal gå til velferd for alle, ikke til profitt for noen få. Det han ikke tar inn over seg er at private barnehager har vært helt avgjørende for å gi nettopp velferd for alle.

Barnehageforliket er SVs kanskje største politiske seier noensinne. Det er også en av de mest vellykkede velferdsreformene i nyere historie. At alle typer private barnehager ble invitert til å være med på dugnaden, har vært en udiskutabel suksessfaktor.

At SV nå – i stedet for å videreutvikle sektoren – ønsker å rive suksessen i småbiter, er for oss uforståelig.

Marius Iversen
Kommunikasjonsdirektør
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)