Debatt

«Det er på tide at også Ørland kommune erklærer klimakrise.»

Øyvind Næss, som er leder i Ørland Sv, skriver i dette leserinnlegget at klimakrisen ikke lenger er et fjernt mareritt. Han mener den utspiller seg foran øynene på oss i dag.

«Klimakrisen er ikke lenger et fjernt mareritt. Den utspiller seg foran øynene på oss i dag. Fjorårets tørke, 2017-sommerens ekstreme nedbør, skogbranner i California, issmelting i Antarktis. Vi lever i klimakrisens tid», skriver Øyvind Næss. Her fra Grandefjæra naturreservat i Ørland kommune.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

«Dere sier dere elsker barna deres over alt annet. Likevel stjeler dere fremtiden deres foran øynene på dem.» Denne kraftsalven kom fra Greta Thunberg under klimatoppmøtet i Polen sist høst. Greta Thunberg er den svenske jenta som i fjor høst satte i gang det som har blitt en verdensomspennende bevegelse, skolestreik for klimaet.

Fred og arbeid for å stanse den farlige klimakrisa må gå sammen. Derfor har SVs stortingsrepresentanter nominert Greta Thunberg.

Nå streiker tusenvis av norske skoleelever for et klima som ikke er ødelagt. Regjeringen svarer med at de synes det er bra ungdommen engasjerer seg, men at streik er feil virkemiddel. De vil i stedet invitere skoleelevene på møter. Men som nestleder i Natur og Ungdom Haldis Tjeldflaat Helle sier: «Vi streiker for handling, ikke ‘toppmøter’». 

I stedet for støtte, blir ungdommen latterliggjort. De får fravær for å delta, i stedet for å sitte i ro. De blir avspist med svar som at «da får dere gå til trening selv, eller levere tilbake iphonene deres». Som om det er ungdommen som har drevet forbruk og bruk- og kastkulturen.                                                                                                       

Klimakrisen er ikke lenger et fjernt mareritt. Den utspiller seg foran øynene på oss i dag. Fjorårets tørke, 2017-sommerens ekstreme nedbør, skogbranner i California, issmelting i Antarktis. Vi lever i klimakrisens tid.

Uka før den store skolestreiken kom regjeringen med sitt egentlige svar til de streikende. 90 nye oljeblokker tilbys oljeindustrien. Disse oljefeltene er regjeringens arv til skoleelevene. De vil bli stående og produsere fossil energi i mange tiår framover. År som verden desperat må bruke på å fase ut fossil energi og i stedet gå over til fornybar og utslippsfri energi.

Politikere som tar ansvar er de som kutter så mye som mulig. I SV har vi de siste årene lagt fram flere titalls forslag til hvordan Norge kan kutte utslippene, og samtidig utvikle et næringsliv med arbeidsplasser som skal ta over for oljen.

Greta Thunberg har vist oss hva et enkelt menneske kan gjøre. Verken hun, eller de andre streikende elevene, skal få et ett klapp på hode og noen rosende ord om viktigheten av engasjement. Vi skal gi de handling.

Dette er valgets viktigste sak, både lokalt, nasjonalt og globalt. Ingen av oss slipper unna.

Her er noen tall fra kommunalbanken/ miljødirektoratet:

I Ørland kommune hadde vi i 2017 et utslipp på 32 406 tonn CO₂ ekvivalenter, det vi si 6,1 tonn CO₂ ekvivalenter pr innbygger.

Skal vi nå klimamålene må dette reduseres til 18 200 tonn i 2030, ca. 3,3 tonn CO₂ ekvivalenter pr innbygger.

Videre må vi redusere til 4 560 tonn, cirka 0,8 tonn CO₂ ekvivalenter pr. innbygger i 2050

Enkel matematikk viser dermed at utslipp av CO₂ ekvivalenter må reduseres med 27 846 tonn på bare 30 år.

Tallene viser og at fra 2009 er utslippene nesten ikke redusert i det hele tatt 

Det er på tide at også Ørland kommune erklærer klimakrise.

Øyvind Næss

Ørland SV