«Nå er det på tide å markere at vi ikke lenger finner oss i denne forskjellbehandlingen!»

«Fire år på rad har pensjonister i Norge tapt kjøpekraft», skriver fylkesleder Liv Thun i Pensjonistforbundet Trøndelag i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Scanpix

Debatt

I år endte trygdeoppgjøret med NULL. Pensjonistforbundet krever forhandlingsrett på pensjon, inntektsvekst på linje med yrkesaktive og at trygdeoppgjørene skal behandles av Stortinget. Pensjonister opplever den samme prisveksten på strøm, mat og drivstoff som alle andre, og vi mener det er en selvfølge at pensjonistene skal ha den samme inntektsveksten. Dette gjelder ikke minst fremtidens pensjonister!

Pensjonistene utgjør nær en million av landets innbyggere, nå er det på tide å markere at vi ikke lenger finner oss i denne forskjellbehandlingen! Den 6. juni kl. 12.00 samler Pensjonistforbundet sine medlemmer og støttespillere til en demonstrasjon foran Stortinget. Her blir det appeller, kulturinnslag og fellesskap. Politikerne har ansvaret for at pensjonen du har spart opp gjennom et langt yrkesliv blir mindre verdt, år for år. Vi skal fortelle at dette ikke kan fortsette!

Pensjonistforbundet Trøndelag støtter også opp om saken, og vi stiller med buss fra Steinkjer og Trondheim henholdsvis kl 02.00 og 04.00 6. juni.

Liv Thun
Fylkesleder
Pensjonistforbundet Trøndelag