Debatt

«Vi ser det som en selvfølge at ingen skal tjene seg rike på å drive skoler i Norge»

SVs førstekandidat i Ørland, Øyvind Næss, har skrevet dette leserinnlegget om velferd.

Øyvind Næss.   Foto: Terje Dybvik

Debatt

Våre felles penger bør brukes på en bedre velferd for alle, ikke til profitt for noen få. Det er forskjell på å tjene penger på å selge en bil og på å selge velferdstjenester.

Å sørge for gode velferdstjenester
er en av de viktigste oppgavene for oss politikerne. Uansett hvor mye penger du har, skal du være trygg på at det finnes gode barnehager for barna dine. At det er et godt sykehjem der når du blir gammel. Og at det finnes barnevern som tar vare på de ungene som trenger det. 

Det kommunene bruker mest penger er nettopp barnehage, skole, omsorg og helse. Skatten du betaler, og egenandelene eller foreldrebetaling du bidrar med, skal sørge at alle får gode velferd. For å gjøre tjenestene best mulig er det viktig at pengene som skal gå til velferd, faktisk brukes til velferd. 

Da er det et stort problem at stadig mer av disse pengene forsvinner ut av velferden, og inn på kontoene til noen få rike eiere av enorme kommersielle selskap, som driver med barnehage og omsorg. 

I dag eies en fjerdedel av privat omsorg av ett konsern, som blir kontrollert fra skatteparadis i Luxembourg. Det pågår nå en rettsak i Oslo Tingrett, mot et av datterselskapene, Aleris Ungplan & BOI, som har spart penger på å bytte ut faste ansatte med «konsulenter» på dårlige arbeidsavtaler. Nylig avslørte Dagbladet at ledere i barnevern- og omsorgsfirmaet Heimta, som nå har samme eier som Aleris, har lagt seg opp formuer på flere titalls millioner i løpet av få år, blant annet ved å leie boliger de selv eide til selskapet. I barnehagesektoren har de fire største barnehagekjedene, økt egenkapitalen fra 250 millioner i 2007 til 4 milliarder i 2016. Samtidig har de store kommersielle barnehagekjedene flest barn per ansatt. 

SV er ikke mot private eller valgfrihet.
Vi er heller ikke mot at folk tjener penger. En bilprodusent som lager en bil mange vil ha, skal selvfølgelig kunne ta ut så mye penger av selskapet som de vil. Men det er en fundamental forskjell på biler og barn. Lager du biler, kan du øke inntekten ved å selge flere biler. Driver du sykehjem eller en barnehage, finansiert av offentlige og brukerne, har du ikke den muligheten. 
Den eneste måten å øke fortjenesten på er da ved å kutte kostnader. Den største utgiften er lønn til ansatte. Det betyr færre ansatte, færre i fast jobb, billigere arbeidskraft, og at man ikke kaller inn vikarer ved sykdom. Det gir dårligere omsorg.

SV vil at hver krone som bevilges til velferd, skal gå til velferd. Vi ser det som en selvfølge at ingen skal tjene seg rike på å drive skoler i Norge. Sånn børe det også bli i resten av velferdsnorge. SV har foreslått et profittforbud på Stortinget, men dessverre blitt stemt ned. Når er det lokalvalg. Da kan vi sammen sørge for at pengene vi i denne kommunen bruker på barnehager, barnevern, sykehjem og annen velferd, blir brukt til å gjøre tilbudet bedre for alle, og ikke til å bygge større formuer for noen få. 

Øyvind Næss
Førstekandidat/Ordførerkandidat for Ørland SV