Debatt

«Jeg mener det blir helt feil om noen forsøker å «male fanden på veggen»

Når «fanden males på veggen» av storstua, innleder Senterpartiets Finn Olav Odde i dette leserinnlegget om Ørland arena.

Finn Olav Odde (Sp).  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Under tittelen «Storstua driftes med hundetusener i underskudd» konkluderer Fosna-Folket med at driften av Ørland Sparebank Arena vil gå med 900.000 kroner i underskudd i 2019. Nettartikkelen skaper som ventet reaksjoner. Jeg mener derimot at den er egnet til å skape et bilde av Ørland kommunes nye storstue som i rettferdighetens navn må nyanseres. Som en av representantene i posisjonen i Ørland kommunestyre og pådrivere for byggingen av flerbrukshallen vil jeg poengtere følgende:

  • Mindre inntekter enn i opprinnelig budsjett gir ikke automatisk et underskudd av samme størrelse som svikt i inntekter.
  • Etter åpning i august 2018 har det vært flere store stevner og arrangement i anlegget. Arrangørene har betalt husleie, men for Ørland og Bjugn snakker vi om arrangement som har ført til at deltakere og andre tilreisende har lagt igjen betydelige beløp gjennom ved hoteller og overnattingsbedrifter, samt øvrig handel.
  • Lokalt næringsliv bidrar gjennom sponsoravtaler med betydelige beløp årlig til drift av Ørland Sparebank Arena.
  • Arrangement i Ørland Sparebank Arena har allerede bidratt til positiv omdømmebygging av kommunen og regionen.
  • I skoleåret har flerbrukshallen daglig en viktig funksjon som «gymsal» for Ørland ungdomsskole og nybygde Brekstad barneskole. Vi sparte inn betydelige beløp og tilhørende innsparte driftskostnader da vi slapp å bygge gymsal på nye Brekstad barneskole.
  • I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil vi forsvare en årlig driftskostnad av et anlegg som Ørland Sparebank Arena. I dette perspektivet ligger det inne verdier knyttet til generell folkehelse, forebyggende arbeid, livsglede osv. Jeg nevner for eksempel: Ørland Sparebank Arena har allerede vist seg svært godt egnet i et flerbrukshall-perspektiv, og gjør det mulig å forene vidt ulike aktiviteter på samme tid. 
    Eksempler på dette er: LAN-party / E-sport på en flate samtidig som det trenes/spilles håndball og fotball på omliggende spilleflater. Bespisning av samtlige deltakere under årets fylkesmønstring i UKM. UKM ble arrangert ved Ørland kultursenter, men maten ble servert i Ørland Sparebank Arena, uten at dette hindret aktiviteter på øvrige spilleflater. Videre er det arrangert samlinger og stevner i f.eks. turn og bueskyting. I klatrehallen ser vi blomstrende aktivitet og squash-hallene er aktivt i bruk.
  • Uten betydning i det økonomiske perspektivet er heller ikke at Ørland kommune har inntekter hver gang deltakere ved arrangement i Ørland Sparebank Arena bruker Ørland barneskole og Ørland ungdomsskole til overnatting. Her ligger det en pris pr.pers/natt inne i kommunens prisliste. Dette gir inntekter som kommer som en direkte følge av at kommunen sammen med lokalt næringsliv har tatt kostnaden med å bygge Ørland Sparebank Arena.

Jeg mener det blir helt feil om noen forsøker å «male fanden på veggen» drøyt ni måneder etter at den ble offisielt åpnet i august 2018. Svært mange har allerede oppdaget at denne investeringen har tilført oss flere nye dimensjoner, og at flerbrukshallen i realiteten fyller rollen som ei real «storstue» for både egne innbyggere og tilreisende. Å legge til rette for livslyst, helse, bolyst og aktivitet i gode fellesskap er for oss et viktig og riktig valg. Vi skal bidra etter evne til å skaffe enda flere inntektsbringende arrangement, men ser heller ikke at det er reelt grunnlag for å svartmale situasjonen per dato. La oss sammen glede oss over denne investeringen, og med felles verdier i bunnen bidra til at flere og flere ser de mange bruksområdene for flerbrukshallen Ørland Sparebank Arena. Det vil være å møte framtida og vår nye Ørland kommune på en positiv måte!

Med hilsen

Finn Olav Odde