Debatt

«Vi står sammen bak vår ordførerkandidat»

Anne Margrethe Bjørnerud, Erika Sveen Lyngen, Thor Bretting, Tore Melhus, Lise Olden, Henna Eidsaune, Mona Sjøli, Ole Martin Hågård og Therese Mossing Eidsaune (fylkestingskandidat) har skrevet dette leserinnlegget om varslingssaken i Ørland Høyre.

Ørland-ordfører og Høyres ordførerkandidat i nye Ørland kommune Tom Myrvold (H)  Foto: Foto: Ina Marie Haugen

Debatt

Vi er mange i Ørland Høyre som med en blanding av fortvilelse og forferdelse har fulgt den såkalte «varslingsaken» i Ørland Høyre. Vår fortvilelse handler i stor grad om skytset som enkelte av våre partikolleger har rettet mot vår ordførerkandidat Tom Myrvold. Forferdelsen handler først og fremst om at partikolleger har bidratt til en fremstilling av Myrvold som vi opplever å være fullstendig feil.

Vi står foran en sommer med fokus på en viktig valgkamp. I september skal velgerne avgjøre hvem som skal ha den politiske styringen i nye Ørland kommune. Høyre har med godt resultat vært det førende partiet i Ørland i inneværende valgperiode, og vårt mål er at velgerne skal gi oss fornyet tillit i årets lokalvalg. I denne viktige jobben er det avgjørende at vi som bruker vår tid og vårt engasjement for å fremme god Høyre-politikk evner å trekke i samme retning. Vi kan ikke og skal ikke være enig med hverandre i ett og alt. Alle har vi våre hjertesaker, og vi har vår styrke på ulike områder. Sammen utfyller vi hverandre på en god måte. Vi kan fylle ulike roller, både fram til og etter, årets kommunevalg.

Skal vi lykkes må vi stå samlet, både bak nye Ørland Høyres valgprogram og bak våre listekandidater.

Sammenslåingen av to lokallag, Bjugn og Ørland, har vært en krevende prosess. Det hersker ikke tvil om dette. Samtidig er det sånn at gode diskusjoner bidrar til en dynamikk som bringer oss fremover. Det er gjennom debatt vi finner det vi mener er de beste løsninger for nye Ørland kommune. Og det var gjennom konstruktiv debatt vi landet partiets nominasjonsliste. Mange av oss trodde akkurat dette var en prosess vi alle var ferdige med og hadde lagt bak oss.

Dessverre var ikke dette tilfelle for alle deltakere i prosessen. Etter sammenslåingen av våre to lokallag opplevde vi tilfeller der enkeltmedlemmer ble omtalt eller utsatt for omtale og oppførsel som ikke var i tråd med god folkeskikk. At partiets ordførerkandidat tok tak i dette står det respekt av.

1: Vårt budskap er at vi har stor respekt for at Tom Myrvold gjennom sin handlemåte har vist omsorg for enkeltmedlemmer som har blitt utsatt utilbørlig opptreden og/eller omtale. Å ha en ordførerkandidat som tar tak i slike episoder opplever vi som en styrke for partiet. Vi registrerer også at det ikke er Myrvold som har dratt denne saken ut i offentligheten.

2: Vi kjenner ikke igjen den beskrivelsen av partiets ordførerkandidat som enkelte av våre medlemmer har gitt i media etter at denne saken først ble omtalt. Tom Myrvold var for lengst valgt til partiets ordførerkandidat da denne saken ble gjenstand for varsel og gransking i Høyre.

3: Vår klare oppfatning er at Myrvold har handlet etter partiets retningslinjer på en klok og riktig måte, og at det er gjort ut fra de riktige motiver, Nemlig med å ha fokus på både våre enkeltmedlemmers beste og fellesskapets beste.

4: Vi oppfordrer nå alle partiets medlemmer og støttespillere til å tenke og snakke konstruktivt om hverandre og partiets politikk. Vi er et sterkt lag som stiller til valg for nye Ørland Høyre. La oss stå sammen om vår ordførerkandidat og øvrige kandidater, og bidra til at Høyre også etter valget i september er partiet som tar ansvar og bidrar til å gjøre de beste lokalpolitiske valg for over 10 000 innbyggere i nye Ørland kommune.

På vegne av listekandidater fra Ørland Høyre: 

Anne Margrethe Bjørnerud, Erika Sveen Lyngen, Thor Bretting, Tore Melhus, Lise Olden, Henna Eidsaune, Mona Sjøli, Ole Martin Hågård, Therese Mossing Eidsaune (fylkestingskandidat)

NB: Fosna-Folket har forelagt de to Bjugn-politikerne som ble omvarslet påstandene om omtale og oppførsel som ikke er i tråd med god folkeskikk. Omvarslede Aaland avviser påstandene i varselet. Han viser også til at Trøndelag Høyre konkluderte med at verken han eller den andre omvarslede hadde brutt partiets etiske retningslinjer.

NB: Etter at varselsaken ble kjent i media, har Aaland fått en irettesettelse fra Høyre sentralt. Dette fordi han angivelig skal ha vært involvert i gjengjeldelser, blant annet en mistillitserklæring, mot varsler Myrvold. Aaland stiller seg uforstående til irettesettelsen og ser ikke på mistillitserklæringen som noen gjengjeldelse.