Debatt

«Slutt med skulingen, sætt dokk ned, se hverandre i hvitøye og prat sammen»

Jens Lysøbakk fra Bjugn har skrevet dette leserinnlegget om den såkalte varselsaken i Ørland Høyre.

Høyres ordførerkandidat Tom Myrvold sendte i mars inn varsel. Einar Aaland, som sto på 3. plass på lista, fikk status som omvarslet. Trøndelag Høyre konkluderte med at Aaland ikke skulle ilegges sanksjoner. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  

Debatt

Mange av oss velgerne lurer på hva som skjer i partiet. Etter mange år i «mørket» var det mange som tenkte – endelig et slagkraftig mannskap.

Etter nominasjonsmøte kommer varslingssakene. Feil tid – feil sted. Brudd på etiske retningslinjer prates det om, men hvor er etikken i å varsle om saker som har hendt delvis helt tilbake for 2-3 år siden. Hvorfor gikk ikke varslingen også til styret i lokallaget?

Omhandlet det likevel også lokallagsleder? Varslingssaken burde vel blitt behandlet internt i lokalstyret.

Når ordførerkandidat er nominert kan han tre inn i nominasjonskomiteen, men er det så særlig lurt! Med ordfører Rita Ottervik og prosessen rundt nominasjonen i Trondheim friskt i minne burde det være enkelt å avstå fra det. Blir litt «albansk» for den menige velger, oppleves som utilbørlig press for å få med folk som nikker og er enig.

Det som er spikret er partiets program, så vidt jeg erfarer er det ikke noe brudd på det. Men utvikling skapes der det er rom for ulike meninger og ulike måter å nærme seg saker på. Få opp takhøyden, ta diskusjonene og finn de gode løsninger. Opplyst enevelde vil aldri være løsningen for en framgangsrik kommune.

Nabokommunen har de siste 30 årene hatt to slike «kafka»-prosesser og har slitt med det helt frem til siste kommunevalg. Dette er med på å skape politikerforakt, og mange drivende flinke folk avstår fra å ta ombud. Det er ikke det vi trenger nå som en ny kommune skal skapes. Trenger flere som engasjerer seg i det offentlige ordskifte. Maktbruk er av det gode – misbruk av makt er av det onde.

Det er ingen skam å snu. Et uttrykk på trøndersk som kan brukes: «Bett vern dokkes». Få laget på banen igjen og rydd opp. Slutt med skulingen, sætt dokk ned, se hverandre i hvitøye og prat sammen, finn løsninger. Dette dere holder på med nå er ikke en løsning, i beste fall en veldig dårlig en. Synliggjør at det kan gjøres godt politisk håndverk og at dette ikke går inn i historien som et skrekkeksempel på det motsatte. Ballen ligger hos deg Tom Myrvold. Det er ennå tid, hvis det er motivasjon for å jobbe for partiets og storkommunens beste.

Lykke til!

Jens Lysøbakk

NB: Ørland-ordfører og Høyres ordførerkandidat Myrvold er konfrontert med påstandene av faktisk art. Myrvold sa denne uka i et intervju med Fosna-Folket at saker som er to-tre år gamle ikke stammer fra det opprinnelige varselet han sendte inn. I det samme intervjuet ga han inntrykk av at han mente det var fornuftig at noen utenfor Ørland Høyre behandlet saken. Myrvold har tidligere uttalt at han ikke har varslet mot Ørland Høyre-leder Hans Kristian Norset.