Debatt

«For all del, vi forventer og håper at ordføreren får viljen sin denne gangen også»

Greta Solbakk i Ørland SV har skrevet dette leserinnlegget om støyoppgjøret i rød støysone.

Greta Solbakk.  Foto: Arkiv

Debatt

Det ordne sæ!

Det har det gjort før også.

I Fosna-Folket nylig leser vi at Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ikke vil være med på Støygruppas og Ørland kommunes løsning når det gjelder delt bofunksjon for gårdsbruk som ligger i rød støysone. Støygruppa og Ørland kommune har kommet med forslag som ivaretar gårdbrukere og beboere på en best mulig måte.

Ørland kommune og ordfører Tom Myrvold mener at departementets og statsrådens beslutning baserer seg på feil grunnlag og vil gjøre det som er mulig for å få endret beslutningen.

Ordføreren vil be om et møte i departementet for å oppklare og tilbakevise de feil som ligger til grunn for ministerens og departementets beslutning. Vi håper han lykkes med det.

Det har han nemlig oppnådd tidligere. I februar 2017 reiste han og en «hemmelig» gruppe til Kommunaldepartementet for å oppklare uavklarte, viktige spørsmål som kunne bidra til rasering av Brekstadbukta.

Etter at ordfører med følge hadde gitt nødvendig informasjon om samfunnsnytten (hva nå det kunne være) av å rasere et unikt lite kystområde, fikk han gjennomslag hos statsråden. Vedtak ble fattet, og vi kan alle se resultatet om vi gløtter litt til siden når vi kjører fra Brekstad. Ordføreren lyktes med sin strategi, og var selvsagt såre fornøyd med det. Med gode venner kan man oppnå mye. Som vi husker, så var budskapet at «Høyre har ikke råd til å tape denne saken»!

Det er ikke sikkert at Høyre har råd til å tape denne saken heller. Budskapet nå er også at Høyre har sine venner i regjeringen og har alle muligheter til å få gjennomslag som gjelder viktige lokale saker. Vi får håpe det stemmer!

Når ordfører med følge reiser til Tigerstaden, møter sine venner, og framfører sitt budskap, håper vi de blir lyttet til! Vi håper ministeren også denne gangen skjønner at Høyre ikke har råd til å tape saken!

For all del, vi forventer og håper at ordføreren får viljen sin denne gangen også, og at det blir en god løsning for de som er aller mest berørt at utbyggingen og raseringen av det beste som finnes av lokalt landbruk og bosetting.

Greta Solbakk

Ørland SV