Debatt

«Dere må ha sovet i timen, vi har en fantastisk idrettshall som kan brukes»

Frøydis Aksnes svarer på tidligere leserinnlegg om den nye videregående skolen i Vanvikan.

Den nye skolen skal etter planen bygges på havna i Vanvikan. Byggestart er planlagt høsten 2020. Skolen skal stå ferdig til skolestart i 2022.  Foto: Alexander Killingberg

Debatt

Magnar Alseth og Knut Bjerve stiller en del spørsmål om vgs i Vanvikan. Blir litt forbauset over disse, og hvor lite de vet om Vanvikan.

Det stilles spørsmål om legetjenester, tannlege og offentlige tjenester for elevene med tanke på fravær.. Nå har Vanvikan legekontor, den kommunale legevakten ligger her, og med tanke på offentlige tjenester er vel ungdommen mye bedre til å bruke nettløsninger enn de fleste av oss godt voksne. Når det gjelder fravær som ikke kommer på vitnemålet, er det da ikke noe problem så lenge det er dokumentert fra behandler, det gjelder lege, tannlege, fysioterapeut, psykolog, PP osv. I tillegg har jo VGS fast tilgang på helsesykepleier. Det samme som gjelder i dag. Det er bare å slå opp på fylkets hjemmesider, så finner man det.

Om hospitering skjønner jeg ikke hvorfor spørsmålet stilles. Det blir vel like enkelt som i dag. Det er ikke bare elever fra Rissa og Leksvik som hospiterer på de to vgs. Har spørsmålsstillerne glemt at mange elever ikke bor i Rissa eller Leksvik?

Vedrørende bibliotek, har  Rissa vgs samarbeid med Åsly, Leksvik vgs har eget, og i Vanvikan er det folkebibliotek. Går da ut fra at de som i dag jobber med felles vgs finner en løsning på dette i samarbeid med bibliotekene.

Spørsmål om praksis. Skjønner egentlig ikke spørsmålet, da det er elever i hele kommunen som har praksis som nødvendigvis ikke er i nærheten av skolen. Mener dere at en elev som bor i Leksvik ikke kan ha en praksisplass i Vanvikan eller på Fosen Yard pga Leksvik vgs beliggenhet? Utrolig! Er da elever som bor i Vanvikan som har hatt praksis i Råkvåg. Der er det ingen vgs.

Rekvisita og materialer går jeg ut fra at de har samme muligheter til å få tak i som før. Skal ikke påstå noe, men offentlig virksomhet har en forkjærlighet for å ha gjennomgående avtaler når det gjelder innkjøp av både det ene og andre.  Dessuten, blir det krise er det jo kjapt å få sendt det med hurtigbåten over fjorden.

Fordypning i idrett. Dere må ha sovet i timen, vi har en fantastisk idrettshall som kan brukes. Skytebane er det dessuten i samfunnshuset, og på Gabrielmyra.

Mulig det er en misoppfatning, men har forståelse etter et møte i Vanvikan, at skolen skal brukes til lokale aktiviteter, så som musikkskole, møter, frivillighet. Her fikk lag og foreninger mulighet til å komme med innspill om hvordan de kunne bruke vgs på ettermiddag/kveldstid. Det hindrer vel ingen i å bruke Risahallen og Flerbrukshuset i Leksvik på fritid. Hva elevene selv kommer opp med, vet vi jo ikke før det blir aktuelt.

Trafikkale utfordringer jobbes det med i arealplanen for Vanvikan. Og her vil jeg berømme administrasjonen og politikerne som har hatt flere møter med innbyggerne om utfordringene med tanke på ny arealplan. Innspill er også blitt tatt til følge.

Er enig i at dette koster. Utfordringen politikerne har er vel at de både skal passe på økonomien, samtidig som de er til for innbyggerne. Og her må alle politikerne, uansett om de kommer fra Råkvåg eller Leksvik tenke på hele kommunen, ikke bare på Rissa sentrum. Ser jo at både Kommunelista og PP forsøker å ta med Stadsbygd, Stjørna og Leksvik når de legger fram saker, men ingen tvil når man leser Kommunelistas program at Rissa skal prioriteres. Det samme gjelder PP hvis man skal holde seg til flere av Fagervolds utspill i Fosna-Folket. Ja, det er valg til høsten. Og folk er lut lei sentralisering, også i eget fylke og i egen kommune.

Frøydis Aksnes