Debatt

«Ingen kan endre alt – men alle kan vi bidra til å endre noe»

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) holdt denne talen på veterandagen 8. mai.

Ørland-ordfører Tom Myrvold. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Kjære veteraner, veteranfamilier og gjester!

Mangt og mye i livet er lett å ta for gitt. Om man ikke vet bedre. I dag er vi samlet for å minnes og for å hedre innsatsen til en gruppe som vet bedre enn å ta livet for gitt.

Det er ikke tilfeldig at vi markerer veterandagen på 8. mai. Dette er også dagen vi markerer vår nasjonale frihet. Dette er dagen da Norge og nordmenn i 1945 kunne feire at vår nasjon fikk tilbake friheten etter år med okkupasjon.

For mange nordmenn fører derfor 8. mai tankene tilbake til sist vårt eget land var styrt med jernhånd av okkupanter. En tid da frihetselskende nordmenn ble fengslet, torturert og drept i vårt eget land. En tid da nordmenn flyktet landet for å søke likesinnede i kampen mot okkupasjonsmakten. Det er både viktig og riktig at vi tar vare på og formidler denne historien til nye generasjoner. Og sammen sier «Aldri igjen». Aldri skal vi la en fremmed makt okkupere vår nasjon. Vi skal hver eneste dag ha i tankene at fred og frihet er de viktigste verdier våre liv og hele vårt samfunn utvikler seg fra.

Men i feiringen av frigjøringsdagen er det like viktig at vi ikke glemmer alle nordmenn som også etter 1945 har lagt sine liv i kampen for frihet. Ikke bare vår nasjonale frihet, men en kamp for at alle folk, uavhengig av nasjonalitet, skal få den samme friheten som vi i Norge har så kjær. Norge er et fredelig land, vi lever i en fredelig del av verden. Men vi kan ikke og skal ikke glemme at det hver eneste dag, hver eneste time, er medmennesker som setter livet på spill i kampen for frihet i andre deler av verden.

Samarbeid på tvers av landegrenser er vesentlig for å skape og beholde fred og frihet. Samarbeid på ulike arenaer, utført av oss alle på ulike måter. For oss i Norge har og er medlemskapet i NATO vært en bærebjelke i vårt forsvar. På samme måte som FN har vært og er en vesentlig organisasjon for å sikre menneskerettigheter i alle deler av verden. Både i NATO og FN har Norge spilt en viktig rolle. Vi har solidarisk stilt opp, og vi har gjerne vist vei.

I dag lever vi i en tid som på mange måter preges av globalisering. Ingen del av vår klode er utenfor vår rekkevidde. Vi har i sanntid tilgang til kunnskap, informasjon og nyheter fra hele verden. Med dette følger også ansvar, både kollektivt og individuelt. Jeg kan ikke leve godt med at mange av mine medmennesker i Afrika, Asia eller Sør-Amerika lider av mangel på frihet. Jeg kan ikke leve godt så lenge menneskerettigheter og demokratiske rettigheter systematisk settes til side av despoter som anser seg selv for hevet over menneskerettighetene. Jeg lever ikke godt med vissheten om at barn og sivile også i dag er det første ofre for umenneskelige handlinger utført av regimer som forsøker å bygge legitimitet på systematisk terror og vold mot egne innbyggere.

Det er her dere veteraner, og deres familier, gjør en innsats som ikke kan verdsettes nok. En innsats som er like viktig i dag som den var for alle nordmenn i årene 1940 til 1945. En innsats som den dag i dag krever offervilje fra hver og en av våre veteraner. For noen det største offer av alt, selve livet. Andre blir på ulike vis preget for resten av livet. Hjemme sitter partnere, barn, foreldre, søsken. Alle blir i større eller mindre grad involvert av veteranenes offer og innsats.

Verden vil alltid være i endring. Når vi med hånden på hjertet kan si at det er endring til det bedre for våre medmennesker, så er det ofte takket være innsatsen som ytes av våre veteraner. Ingen kan endre alt – men alle kan vi bidra til å endre noe. Til det beste for medmennesker.

Jeg er stolt, og ydmyk, over det hver eneste én av dere har bidratt med som fanebærere for frihet, fred og menneskerettigheter.

Takk for innsatsen og gratulerer med dagen!

Tom Myrvold (H)