Debatt

«Er dette riktig bruk av skattebetalernes penger?»

Magnar Alseth og Knut Bjerve deler noen tanker om byggingen av ny videregående skole på havna i Vanvikan.

Skisse av plasseringen av den nye videregående skolen.  

Debatt

Hvordan blir elevenes tilgang til helsetjenester, tannhelsetjenester og andre offentlige tjenester i Vanvikan?  Får vi mye uønsket fravær?

Blir det lettere for de fleste ungdomsskoleelever å hospitere på en videregående skole når den blir i Vanvikan?

Hvordan er tilgangen til bibliotek i Vanvikan?

Blir det enklere for de fleste videregående elever å få praksis på sykehjem og i andre private og offentlig bedrifter når skolen ligger lenger unna slike bedrifter?

Blir det lettere for lærere å få tak i materialer og rekvisita til bruk i undervisningen når skolen ligger i Vanvikan?

Blir det enklere for elevene å få varierte kroppsøvingstimer og gjennomføre faget fordypning idrett i Vanvikan?

Ser at det legges opp til aktiviteter på ettermiddagstid. Hvordan blir elevenes muligheter for å delta på slike aktiviteter når de fleste elevene bor utenom Vanvikan

Er det ikke et tankekors at elevene ikke får benytte seg av de flotte lokaliteter i Rissahallen med blant annet turnhall og skytehall samt det flotte flerbrukshuset som bygges i Leksvik med blant annet svømmehall?

Hvordan styres trafikksituasjonen rundt skolen og blir det rikelig med parkeringsplasser for ansatte og elever i Vanvikan?

Håper og tror at skoleeier legger mest vekt på de fleste elever sin skolehverdag og at også samfunnsøkonomiske momenter blir et viktig tema.

Fylkeskommunen har de senere år påkostet både Rissa og Leksvik videregående flere titalls millioner kroner. Er dette riktig bruk av skattebetalernes penger?

Indre Fosen kommune har forpliktet seg til gjenkjøp av begge nåværende skoler samt stille med tomt til den nye skolen også dette til flere titalls millioner kr. Hva med å bruke disse pengene til grunnskoler og eldretjenester i Indre Fosen

Videregående opplæring er alt for viktig til at den skal være en del av en politisk hestehandel. Videregående opplæring kan med stor fordel fortsatt foregå ved Rissa Videregående og ved Leksvik videregående men under felles administrasjon.

Til de involverte parter - snu i tide, husk at det er valg til høsten.

Magnar Alseth      

Knut Bjerve