Debatt

«Hvert minutt havner det omtrent 15 tonn plast i havet»

Theresa Schei i Indre Fosen Høyre oppfordrer folk til å rydde plast i fjæra.

Fra en tidligere strandrydding.  Foto: Arkiv

Debatt

Hvert minutt havner det omtrent 15 tonn plast i havet. Om dette fortsetter vil det i 2050 være mer plast enn fisk i sjøen.

Havet er i ferd med å bli menneskehetens største søppelplass. Plast og spredning av mikroplast i havet er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i vår tid. Konsekvensene av dette er skremmende. Dette er ikke bare en trussel mot fisken, fuglen og annet dyreliv. Det er også en trussel mot våre sjømatressurser og mot vår egen bruk av strender og sjø.

Mye av plasten som skylles i land i Norge kommer fra andre land og kontinenter, faktisk så langt borte som Asia og Afrika. Plastforsøpling i havet er en global kamp som ikke kjenner landegrenser. Vi må derfor ta grep, ikke bare internasjonalt og nasjonalt, men også lokalt og her hjemme. Norge har tatt på seg verdens ledertrøye, og vi fører en offensiv politikk for å begrense marin forsøpling. I FNs miljøforsamling har Norge fått gehør for et nytt vedtak om marin forsøpling. Der har vi som målsetting å stoppe tilførsel av plast til verdenshavene for godt.

Her hjemme i Norge er vi egentlig ganske flinke på ikke å kaste plastsøppel i havet og i sjøen. Likevel havner noe plast der. Et eksempel på dette er småbåtvrak som ligger langs vår vidstrakte kyst som brytes sakte ned til små plastbiter som ender opp i havet. Derfor har regjeringen laget en panteordning for disse; de som leverer inn båtvrak til godkjente mottakssteder får ett tusen kroner i pant. Allerede den første måneden så vi at det med ordningen ble levert inn over tusen fritidsbåter.

Theresa Schei.  Foto: privat

 

Dette er bare ett av flere grep vi gjør. Vi viderefører for eksempel et prosjekt der fiskebåter gratis kan levere inn avfall de har fått opp under fiske. Dette initiativet har vært svært vellykket med god respons fra havner og fartøy som har ønsket å delta. Vi vil legge til rette for mer effektiv opprydding over hele landet. Som ledd i dette har vi opprettet et senter for oljevern og miljø i Lofoten/Vesterålen hvor marin forsøpling blir en sentral oppgave. Regjeringen vil også gjøre grep for å hindre spredning av mikroplast fra bildekk og gummigranulat fra kunstgressbaner.

Visste du forresten at miljødirektoratet gir penger til idrettslag, foreninger og andre frivillige som vil rydde opp på strendene våre? Organisasjonen Hold Norge Rent har også fått økt støtte til å koordinere det frivillige ryddearbeidet på strendene våre.

Plastforsøpling i naturen er et problem der alle kan gjøre en forskjell, uten at det er veldig dyrt eller veldig vanskelig. Det kan være så enkelt som å ta med en liten pose neste gang du er ute på tur i naturen, så du kan ta med plastsøppelet du finner langs veien hjem og kildesortere det.

Eller, så kan du bli med oss i Indre Fosen Høyre på strandryddedagen den 4. mai som vil pågå langs strender rundt omkring i kommunen vår.  Bidra til å gjør strendene våre og havet vårt til et renere og bedre sted, både for livet som eksisterer der og for oss og planeten vår.

Vi håper at du blir med på dugnaden!

Theresa Schei
2. kandidat for Indre Fosen Høyre