Debatt

AtB svarer på kritikken av fergeprisene

AtB viser til nasjonale standarder for fergepriser når de svarer på kritikken fra Kurt Haukaas.

«MF Vestrått» er sammen med «MF Austrått» en av to nye hybridferjer på Brekstad-Valset-sambandet.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

På debattplass i Fosna-Folket stiller Kurt H. spørsmål om endring av MC-prisene på fergesambandene Flakk - Rørvik og Brekstad - Valset. Trøndelag fylkeskommune er takstmyndighet for kollektivtrafikken i fylket, og har vedtatt at man fra 1. januar i år skulle gå over til nasjonale standarder for AutoPASS på begge de to sambandene. Når prisene for både motorsykkel og andre transportmidler settes, er det det dermed regelverk utarbeidet gjennom dette nasjonale AutoPASS-samarbeidet som ligger til grunn. Prisene settes på grunnlag av fergeturens lengde, og følger en sonepris som er lik på alle AutoPASS-samband.

Fjerning av Ferjekort, som ble benyttet på begge samband før årsskiftet, førte til nye priser for blant annet motorsykler. MC er gitt en lavere pris enn laveste bilkategori gjennom regulativet, akkurat som på fergesamband andre steder i landet.

Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i AtB