Debatt

«Hvor sto det i sammenslåingavtalen at Leksviks politikere skulle få bestemme over de fra Rissa?»

Kommunelista svarer på kritikken fra lederne i Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i Indre Fosen.

Ivar Rostad er listetopp på den nye Kommunelista.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

Tilsvar til utspillet fra lederne i H, AP, SP, Frp, V og KRF i Indre Fosen.

Dere hevder vi fremfører usannheter og fører folk bak lyset når vi kritiserer sammenslåingsprosessen og kommunes lemfeldige holdning til demokratiske prinsipper. Vi bestrider det meste av de påstandene og beskyldningene som dere framsetter og vil fremdeles hevde at det er dere, og ikke KommuneLista, som villeder innbyggerne.

Legitimt eller Legalt demokrati

Enten så har dere ikke lest og forstått det vi har skrevet, eller så vet dere ikke forskjell på legitimt og legalt. Vi har aldri påstått at kommunen ikke har handlet lovlig (legalt). Men vi mener vi er i vår fulle rett til å stille spørsmål ved om prosessen og metodene har vært bredt folkelig forankret (legitimt). Dere henviser til godkjenning i kongelig resolusjon (regjeringen) for å «legitimere» kommunestyrets udemokratiske sammensetning. Det imponerer ikke mye, spesielt ikke når det var denne regjeringen som hadde et sterkt behov for «et eksempel til etterfølgelse» for å få gjennomført en kommunereform som stampet i motbakke. I inndelingslova §26, som omhandler sammenslåing av kommuner og fylker, står det at sammensetningen av fellesnemnda bør gjenspeile folketallet i de kommunene som skal slås sammen. I saken mellom Troms og Finnmark ble dette ett av hoved-stridspunktene. Kommunalministeren sto knallhard på at dette kravet var ufravikelig. Men dette «ufravikelige» kravet så ikke ut til å være gjeldende for Indre Fosen. Hvorfor har det vært så lite fokus på dette? Vi må huske at både ordførere, fylkesmann og ministre alle var fra samme parti og alle presset sterkt på for sammenslåing.

Har innbyggere blitt opplyst og hørt om dette?

Hvor sto det i sammenslåingsavtalen at det gamle Leksvik med 30% av kommunens innbyggere skulle ha flertall i fellesnemda, kommunestyret og kommunale utvalg?  I hvilken grad har kommunens innbyggere blitt involvert i dette «demokratiske» stuntet? Man skulle tro det det er et godt demokratisk prinsipp at hver mann teller en stemme og at hver innbygger har like mye representasjon i kommunestyret. I disse viktige årene der kommunens skal formes for de neste 10 -50 årene, har hver innbygger i det gamle Leksvik blitt representert med nesten 2 ½ ganger så mange representanter i kommunepolitiske organer som innbyggerne i det gamle Rissa. Demokratisk?

Politikerne fra Leksvik har misbrukt sitt flertall.

Dere hevder videre at den skeive sammensetningen i kommunestyret ikke har blitt misbrukt og at det har hersket stor enighet om alle viktige saker. For de første så er dette helt uvesentlig så lenge dette er et grovt brudd på demokratiske prinsipper og samtidig at dette er innført uten innbyggernes medvirkning. For det andre så er dette faktisk feil. Flertallet fra det gamle Leksvik har vært avgjørende i flere saker og har overkjørt mindretallet fra det gamle Rissa. Senest i vinter ble det gjort et vedtak som dokumenterer dette. Hovedutvalget for Kultur (HK) overkjørte her både mindretallet fra det gamle Rissa og et enstemmig Idrettsråd, og forfordelte over 25,8 mil. av tippemidlene til flerbrukshuset i Leksvik på bekostning av den frivillige idretten. Idrettsrådet består av alle idrettslagene i kommunen og er delegert ansvaret for å fordele tippemidler til de idrettsanleggene som lagene søker om støtte til. Dette er ikke mindre enn et demokratisk overgrep og respektløst overfor frivilligheten og idrettslagene. Idrettslagene vil med dette måtte vente mange år før de kan vente tilskudd til nye og utbedrede idrettsanlegg.

Men dette er bare starten

Listen over saker som er i strid med gode prinsipper om demokrati og åpenhet er dessverre altfor lang. Jo mere vi dykker ned i dette, jo mere grums finner vi. Her er det snakk om manglende åpenhet, manglende involvering, manipulasjon og underkjenning av fakta mm. Dette er meget betenkelig, ja faktisk uakseptabelt. Slik vil vi ikke at kommunen vår skal være. Derfor vil vi bidra til å belyse dette for innbyggerne. Fakta skal fram. Så skal vi legge det til grunn når vi skal forme nye arbeidsformer for politikk og styring av Indre Fosen Kommune.

KommuneLista ved
Ivar Rostad,
Tom Andre Bredesen,
Didrik Frengen
Janne Dyrendahl
Arnar Utseth