Debatt

«Til tross for grundige utredninger, skal man bruke enda mer tid på å bestemme seg»

«La Frivillighetens hus bestå», innleder Gunnhild Tettli og Knut Ring i Ørland Arbeiderparti i dette leserinnlegget.

Gunnhild Tettli (Ap).  Foto: Terje Dybvik

Debatt

I kommunestyremøte 25. april la Ørland Arbeiderparti frem et forslag om at Frivillighetens hus skal videreføres og videreutvikles på permanent basis i Rødbrygget på det gamle meieriet i Brekstad. Dessverre fikk ikke dette forslaget flertall.

Frivillighetens hus har i dag 15 medlemslag- og organisasjoner og rødbygget er fylt av aktivitet fra morgen til kveld. Flere lag, som f.eks. Kornetten og seniordansere har sine ukentlige aktiviteter i bygget.
Husflidslaget samles flere ganger i uka, og i tillegg har små og store organisasjoner ulike møter og aktiviteter.

Arbeiderpartiet er stolte av de frivillige lagene og organisasjonene som skaper aktivitet for innbyggerne våre. Frivillighet er en av bærebjelkene i vårt samfunn! Vi mener at lokalsamfunnet i årene som kommer vil ha behov for en tett kontakt mellom det offentlige tjenestetilbudet og de frivillige aktørene. Da må kommunen legge til rette for at organisasjonene har et godt og riktig tilholdssted. Det er også viktig at medlemmene får en forutsigbarhet for sin tilværelse. Vi mener derfor det er viktig å slå fast allerede nå at frivillighetens hus skal bestå i Rødbrygget på Meieriet.

I budsjettbehandlinga for 2018 la Arbeiderpartiet frem forslag om å bevilge penger til en mulighetsstudie som skulle se på Meieritomta. Nå, 1 og ½ år etter, har administrasjonen lagt frem to mulighetsstudier og en rekke forslag til hva vi skal gjøre med Meieritomta. I tillegg er det vedtatt i sentrumsplana at Rødbygget skal bevares. Mulighetsstudien legger frem spennende ideer og tanker om hvordan noen av meierbygningene kan bevares og andre rives for å gi plass til f.eks. nye boliger, helsebygg eller andre fellestjenester som kafe og kontorplasser. Alt dette kan gjøres selv om Rødbrygget settes av til frivilligheten. Likevel mener Høyre/Senterpartiet/Venstre og Frp at det trengs mer tid. I stedet for å støtte vårt forslag om å la frivillighetens hus bestå i Rødbygget, vil de sette ned en styringsgruppe som skal se videre på mulighetene for meieritomta. Til tross for grundige utredninger, skal man bruke enda mer tid på å bestemme seg.  Det har vi ikke tid til, det er kort tid igjen av denne kommunestyre-perioden og det er på tide at posisjonen i Ørland forteller hva de vil gjøre med Rødbygget.

Det er snart kommunevalg, og Arbeiderpartiet skal være garantisten for at frivilligheten får gode kår også i den nye kommunen. Vi skal kjempe videre for at Frivillighetens hus skal bestå i Rødbygget og denne kampen skal vi vinne!

Gunnhild Tettli, varaordførerkandidat for Ørland Arbeiderparti

Knut Ring, gruppeleder Ørland Arbeiderparti