Debatt

«Jeg skal nok bære dette, men har dere rygg til å stå til ansvar for den måten kommunen og sammenslåingen er forvaltet på?»

Førstekandidat Ivar Rostad og den nye Kommunelista i Indre Fosen fikk kraftig kritikk fra flere andre politikere i et felles leserinnlegg. Nå svarer Rostad i dette leserinnlegget.

Ivar Rostad er ordførerkandidat for den nye Kommunelista i Indre Fosen kommune.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

Svar til Per Kristian Skjærvik (Ap), Daniel Lyngseth Fenstad H), Linn Merete Barstad Moan (Sp), Kurt Myrabakk (Frp), Stefan Hansen (V) og Jon Normann Tviberg (KrF).

Jeg takker for innlegget fra disse representantene. Det er greit å få vite deres standpunkt og oppfatning av hva KommuneLista og undertegnede står for. Men det imponerer ikke å se deres manglende oppfatning og forståelse for hva vi har sagt og hva vi står for.

Selv om vi bestrider de fleste av de påstandene dere fremsetter, kommer jeg ikke til å besvare det som vedrører forvaltningen av demokratiet her og nå. Dette kommer vi ettertrykkelig tilbake til i egne innlegg. Men dere har framsatt harde beskyldninger og karakteristikker som går direkte på min person. Dette velger jeg å gi noen kommentarer til.

Dere beskylder KommuneLista gjennom undertegnede om å fare med usannheter, føre folk bak lyset og mane til fiendskap. Dette er sterke ord mot en meningsmotstander. Spesielt når de kommer fra dere som selv er ansvarlige for den situasjonen kommunen nå står i. Mener dere at dere nå har hevet debatten til det nivået den bør være med dette innlegget?

Jeg har vært klar og direkte i mine ytringer - ja. Men jeg står for det jeg har sagt og jeg kan dokumentere de påstander jeg har satt fram. Dersom dere mener jeg har gått på person og ikke sak, så ber jeg dere vise til konkrete eksempler.

Ifølge dere har kommunesammenslåingen foregått i redelighet, fordragelighet og til eksempel til etterfølgelse. Hvorfor opplever vi da så stor misnøye rundt i kommunen og hvorfor har det blitt splid mellom bygdene? Er dette virkelig Ivar Rostad sin skyld?

– Maken til ansvarsfraskrivelse og maken til skyld dere kaster på mine skuldre! Jeg skal nok bære dette, men har dere rygg til å stå til ansvar for den måten kommunen og sammenslåingen er forvaltet på?

Dere skriver at vi ses på som en trussel mot det gode samarbeidsklimaet i kommunestyret. Det er tydelig at frykten råder blant dere. Ved flere anledninger, der jeg har skrevet kritiske innlegg om den politikk dere har ført, så har dere gått til paniske mothandlinger. To ganger har dere fått kommunestyret til å vedta støtteerklæringer til deres egne vedtak. En gang fikk dere regionrådet til å vedta støtteerklæring, og forrige uke ble det publisert ett innlegg fra Eiden og Bjørnbet i Fylkeskommunen som åpenbart ser ut til å være et bestillingsverk.

Til slutt måtte dere lage denne felleserklæringen som jeg mener er et foreløpig bunnivå fra dere i debatten. Tror dere virkelig at leserne ikke gjennomskuer dette? Har dere faktisk så dårlig tro på holdbarheten i de vedtak dere har fattet at dere gang på gang må lage støtteerklæringer til dere selv?

Forstår dere ikke at slike utspill og slike handlinger er med på å øke politikerforakten og sette kommunepolitikken i et latterlig lys? Det gode samarbeidsklimaet som dere beskriver har vært usunt og farlig. En kritisk opposisjon har ikke fått virke og dermed har dere tatt store og viktige avgjørelser uten godt grunnlag i fakta og uten tilstrekkelig vurdering av konsekvenser.

Dere beskylder oss for å skape splid og uvennskap mellom bygdene. Kan dere vise til at vi har snakket nedsettende om andre bygder og deres innbyggere? Vi mener vi har forholdt oss til sakene og kritisert vedtakene og de ansvarlige politikerne. Er det bare folk fra de små bygdene som har rett til å klage på nedleggelser og omprioriteringer?

Vi har vel også rett til å mene og kritisere at kommunens ressurser har blitt urettferdig og ufornuftig fordelt innad i kommunen. Når et mindretall kan få berike seg på flertallets bekostning, blir det aldri ro i massene. En dag vil flertallet reise seg og kreve rettferdig fordeling. Har ikke den tanken streifet dere i det hele tatt? Dersom rettferdighet betyr omkamp i kommunestyret – Ja, så er vi villige til å ta den kampen.

Ivar Rostad