Debatt

«Gratulerer med dagen, du sendes ut av landet!»

I dette leserinnlegget tar Jørn Dyrendalsli, medlem i Trøndelag unge venstre, til orde for en anne behandling av unge asylsøkere i Norge.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Debatt

Gratulerer med dagen, du sendes ut av landet!

Mange gleder seg til 18-årsdagen sin, russefeiringen og å bli ferdig på videregående, men ikke alle. I Norge sitter det hundrevis av barn i asylmottak som kun har opphold inntil de fyller 18 år. De har livet på vent, og må leve i uforutsigbarhet. Praksisen med midlertidig oppholdstillatelse til barn på flukt må stoppes.

Enslige mindreårige asylsøkere er, tross alt, barn. De er under atten år gamle, og har endelig kommet til et trygt land. Likevel lever mange av dem i usikkerhet, som følge av praksisen med midlertidig oppholdstillatelse.

Forestill deg å ikke kunne planlegge fremover i tid, å ikke kunne forutsi din fremtid. Å ikke leve i visshet om hvor du skal bo neste år, hva du skal gjøre eller hvordan dagene skal gå rundt. Slik er livet til barn på flukt med midlertidig oppholdstillatelse.

Det er psykisk belastende å sitte i et asylmottak med midlertidig oppholdstillatelse. Mange sliter med angst, selvskading og depresjon. Praksisen gjør barn utrygge og redde. En stor andel av enslige barn på asylmottak forsvinner fra mottakene, trolig fordi de frykter å bli returnert til hjemlandet. De fleste som forsvinner er 17 år gamle, og er kjent med hva mange i liknende situasjoner har opplevd på 18-årsdagen: å motta et brev om at de ikke lenger har opphold i Norge.

Midlertidig opphold til enslige barn skulle egentlig kun bli brukt i unntakssituasjoner, men har blitt stadig mer utstrakt de siste årene. Det er to hovedgrunner til dette.

For det første har UDI endret vurderingen av områder i Afghanistan, og fastslått at de er «trygge». Til tross for at norske borgere frarådes å besøke Afghanistan, er det tydeligvis trygt nok til å sende 18-åringer dit.

For det andre gikk et flertall på Stortinget bestående av Høyre, FrP, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2016 inn for å fjerne «rimelighetsvilkåret» for vurdering av internflukt. Dette innebærer i korte trekk at enslige mindreårige kan henvises til internflukt hvis det foreligger trygge området i hjemlandet deres. Vedtaket var et «innstramningsforslag» fremmet av Sylvi Listhaug som daværende regjering, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, gikk inn for.

Innleggsforfatter Jørn Dyrendalsli  Foto: privat

 

Vi i Trøndelag Unge Venstre kjøper ikke retorikken til partiene som ønsker å «stramme inn» asyl- og flyktningpolitikken. Med så mange på flukt som i dag mener vi det er Norges ansvar å oppfylle sine humanitære plikter, ikke å gjøre livet vanskeligere for de som har det vanskeligst.

Trøndelag Unge Venstre mener at barn som har rømt fra krig og konflikt bør få bli i Norge, og er sterkt imot praksisen med midlertidig oppholdstillatelse. Barn som sitter på asylmottak flykter fra krig og konflikt. Så godt som alle kommer fra krigsherjede land og har reelle beskyttelsesbehov. Da bør Norge ta vare på dem.

Å sette livet til barn på flukt på vent er ingen god løsning. Det er på tide å stanse praksisen med midlertidig oppholdstillatelse til barn på flukt. 17-åringer burde glede seg til bursdagen sin, ikke vente på å bli sendt ut av landet.